Inovativní diagnostický systém zlepšuje spolehlivost a bezpečnost rozváděčů

Datum 12.08.2019

Společnost Eaton spustila první diagnostický systém, který zajišťuje trvalé sledování teploty kritických oblastí rozváděčových systémů. Díky odborným znalostem o nízkonapěťových rozváděčích pomáhá společnost při řízení energie snížit riziko výpadku zařízení prostřednictvím nepřetržitého sledování teploty důležitých komponent systému a generování výstrah v případě bezprostředního přetížení systému. 

Systém analyzuje chování v různých provozních podmínkách a generuje cenné informace o chování rozváděče. Pomocí těchto informací lze systémové upgrady implementovat s výrazně menším rizikem. Diagnostický systém je vhodný pro všechny druhy hlavních distribučních systémů, které vedou velké proudy, jsou umístěny venku nebo v kontejnerech a v zařízeních, ve kterých se předpokládají rozšíření nebo změny. Pomocí této nové technologie podporuje společnost Eaton výrobce strojů a rozváděčů ve výrazném zlepšení spolehlivosti, dostupnosti a životnosti jejich elektrických systémů. 

Diagnostický systém se skládá z autonomních teplotních senzorů, které jsou umístěny v kritických bodech v rozváděči a každých deset minut bezdrátově přenášejí teplotu do kontroléru. Data jsou pak uložena v kontroléru a v případě potřeby mohou být zobrazena graficky nebo vyvolána za účelem podrobné analýzy. Kontrolér používá k zobrazení tepelného chování rozváděče speciální firmware. Může být snadno připojen k systémům SCADA. Diagnostické funkce zahrnují například kontrolu parametrů a generování trendových analýz. Pokud jsou překročeny předem určené prahové hodnoty, generuje se alarm, který se odešle do monitorovací stanice.

„Přehřátí je jedním z největších rizik, které existují pro rozváděč. Inteligentní sledování teploty v rozváděči nejen snižuje potenciální nebezpečí pro personál a zařízení, ale také snižuje dlouhodobé provozní náklady,“ vysvětluje Bernhard Gegenbauer, produktový manažer společnosti Eaton. „Nový diagnostický systém nabízí významné výhody oproti zavedenému tržnímu řešení, kterým je používání termovizního snímkování. Protože poskytuje nepřetržité sledování a detekci skrytých nebo těžko přístupných míst v rozváděči, je schopen nabídnout mnohem přesnější představu o tepelném chování rozváděčových systémů a diagnostické a alarmové funkce zajišťují lepší řízení rizik. Investice do tohoto inovativního diagnostického systému se sama o sobě zaplatí za krátkou dobu.“

Autonomní teplotní senzory používané v diagnostickém systému lze snadno namontovat přímo na sběrnice nebo ve spojích tak, aby byly nezávisle napájeny pomocí elektromagnetického pole. Tato technologie umožňuje měření teploty a přenos dat už při protékajícím proudu 50 A. Systém je zcela bezúdržbový a je ideální do míst, která jsou během provozu nepřístupná, jako například sběrnicové oddíly. 

Naměřené hodnoty jsou spolehlivě přenášeny bezdrátovou technologií na úrovni 2,4 GHz v souladu s normou IEE 802.15.4 – buď přímo do kontroléru nebo na server na bázi systému Linux. Bezdrátový přenos dat v rámci několika polí minimalizuje náklady na instalaci a konfiguraci. Kromě toho zůstávají sběrnicové oddíly mimo potenciální nebezpečí, ke kterému může dojít při použití běžných senzorů připojených vodiči. Vzhledem k tomu, že každý senzor je samostatně adresovatelný, je podporována přímá implementace v systémech SCADA.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář