Muzeum elektroenergetiky v Havlíčkově Brodě funguje i o prázdninách

Datum 13.08.2019

V objektu společnost ČEZ Distribuce – http://www.cezdistribuce.cz/, naleznete Muzeum energetiky. Historická expozice byla otevřena v loňském roce a  představuje zájemcům exponáty týkající se historie a vývoje energetiky od samých počátků.

V Havlíčkově Brodě, v objektu společnosti ČEZ Distribuce v Ledečské ulici, najdete neobvyklé muzeum, ve kterém máte možnost vrátit se v čase a zamyslet se nad vývojem energetiky. Vystavené přístroje přibližují důmyslné vynálezy a ukazují práci našich předků, kteří si i ve své době uvědomovali důležitý přínos elektrického proudu v období vědecko-technické revoluce. Veličina, která změnila svět , tím, že přinesla překotný vývoj především  v průmyslové výrobě, a stala se každodenní součástí našeho života, si jistě patřičnou pozornost zaslouží.Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky – informace o vynálezcích v oboru elektřiny, dokumentaci z počátků elektrifikace, unikátní fotografie přibližující vývoj výstavby elektrických vedení a historické dopravní prostředky na elektřinu, staré plakáty, historické spotřebiče, elektroměry, měřicí přístroje či ochranné a pracovní pomůcky. Najdete tu i mapy elektrifikace regionu a historická zařízení rozvoden a elektráren. Některé exponáty jsou staré i 100 let. Muzeum mohlo být zpřístupněno veřejnosti především díky nadšení dlouholetých zaměstnanců energetiky

Energie z pohledu historie jistě zaujme spoustu nadšenců a právě zde mohou vidět jedinečné exponáty související právě s vývojem elektroenergetiky.

Expozice je přístupná v kteroukoliv dobu po domluvě se správcem.

 

Kontakt a adresa muzea, Ledečská 2490, 580 01 Havlíčkův Brod
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář