S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…

Spočítali jsme potenciál pro snížení emisí oxidu uhličitého z provozu českých budov

Datum: 30.08.2019

emise-web001

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo studii potenciálu pro snížení množství emisí oxidu uhličitého z provozu domů v České republice mezi lety 2016 až 2075. Podle nejprogresivnějšího scénáře úspor energií je možné snížit současné hodnoty až o 66 %. Pro dosažení cílů Pařížské klimatické dohody by však bylo potřeba snížit emise ještě výrazně více.

Výpočet Antonína Lupíška z ČVUT UCEEB byl založen na datech aliance Šance pro budovy, která modelovala pět různých scénářů úspor energie v budovách podle hloubky energetických sanací a rychlosti aplikace úsporných opatření. Výsledky studie ukazují, že roční produkce CO2 související s provozem českého fondu budov činila v roce 2016 celkem 44,57 Mt CO2. To představuje přibližně 43 % celkových emisí CO2 České republiky za rok 2015. Rezidenční sektor v roce 2016 podle výpočtů vyprodukoval 23,28 Mt CO2 (22% podíl na emisích CO2 v ČR) a nerezidenční sektor byl zodpovědný za 21,29 Mt CO2 (21% podíl na emisích CO2 v ČR).

Podle nejprogresivnějšího scénáře úspor energií je tuto roční hodnotu možno snížit do roku 2075 o 66 % na 15,29 Mt CO2. Tato roční úspora odpovídá 28 % celkových národních emisí ČR v roce 2015. Pomocí úsporných opatření v budovách a jejich energetických sanací na úroveň pasivního domu je možné ušetřit více než čtvrtinu národních emisí oxidu uhličitého. Jedná se tedy o potenciálně významný příspěvek ke klimatickým cílům, nicméně ke splnění závěrů Pařížské klimatické dohody by bylo potřeba snížit emise CO2 ještě více.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × 1 =