Spočítali jsme potenciál pro snížení emisí oxidu uhličitého z provozu českých budov

Datum 30.08.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo studii potenciálu pro snížení množství emisí oxidu uhličitého z provozu domů v České republice mezi lety 2016 až 2075. Podle nejprogresivnějšího scénáře úspor energií je možné snížit současné hodnoty až o 66 %. Pro dosažení cílů Pařížské klimatické dohody by však bylo potřeba snížit emise ještě výrazně více.

Výpočet Antonína Lupíška z ČVUT UCEEB byl založen na datech aliance Šance pro budovy, která modelovala pět různých scénářů úspor energie v budovách podle hloubky energetických sanací a rychlosti aplikace úsporných opatření. Výsledky studie ukazují, že roční produkce CO2 související s provozem českého fondu budov činila v roce 2016 celkem 44,57 Mt CO2. To představuje přibližně 43 % celkových emisí CO2 České republiky za rok 2015. Rezidenční sektor v roce 2016 podle výpočtů vyprodukoval 23,28 Mt CO2 (22% podíl na emisích CO2 v ČR) a nerezidenční sektor byl zodpovědný za 21,29 Mt CO2 (21% podíl na emisích CO2 v ČR).

Podle nejprogresivnějšího scénáře úspor energií je tuto roční hodnotu možno snížit do roku 2075 o 66 % na 15,29 Mt CO2. Tato roční úspora odpovídá 28 % celkových národních emisí ČR v roce 2015. Pomocí úsporných opatření v budovách a jejich energetických sanací na úroveň pasivního domu je možné ušetřit více než čtvrtinu národních emisí oxidu uhličitého. Jedná se tedy o potenciálně významný příspěvek ke klimatickým cílům, nicméně ke splnění závěrů Pařížské klimatické dohody by bylo potřeba snížit emise CO2 ještě více.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář