Siemens dodá Unipetrolu elektroenergetickou část pro revitalizovanou jednotku parciální oxidace

Datum 10.09.2019

Společnost Siemens se podílí na revitalizaci jednotky parciální oxidace (POX) společnosti Unipetrol RPA v jejím výrobním závodě v Záluží u Litvínova. Siemens odpovídá za elektroenergetickou část revitalizace – od návrhu projektu a dodávku technologií až po jejich uvedení do provozu. Projekt bude ukončen v roce 2024.

Společnost Siemens zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném společností Unipetrol RPA, s.r.o. v rámci revitalizace výrobní jednotky parciální oxidace. Projekt v hodnotě téměř 400 milionů korun mimo jiné zahrnuje dodávku vzduchem izolovaných vysokonapěťových rozvaděčů NXAIR včetně ochran, distribučních transformátorů GEAFOL, rozvaděčů nízkého napětí v pevném i výsuvném provedení či kompenzací. „Nově dodaná elektroenergetická část renovované jednotky parciální oxidace bude účinnější než stávající řešení. Ušetří náklady, sníží emise a zvýší spolehlivost celého zařízení,“ uvádí Tomáš Hüner, ředitel Smart Infrastructure společnosti Siemens.

Siemens dodá i řídicí systém, transformátory, kabeláže a nízkonapěťové přípojnice. V rámci společnosti Siemens je pod projektem podepsán úsek Distribution Systems. Portfolio Distribution Systems zahrnuje komplexní řešení pro distribuci elektrické energie, mezi jeho klíčové technologie patří nízkonapěťové, vysokonapěťové a generátorové rozvaděče, distribuční a trakční transformátory, technologie pro akumulaci elektrické energie nebo nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu.

„Jednotka parciální oxidace je v provozu od roku 1971 a prochází pravidelnou modernizací. Aktuální revitalizace je nejrozsáhlejší investicí do této jednotky od přelomu tisíciletí a je rozfázována na řadu dílčích projektů, které postupně uskutečníme v řádu několika let,“ vysvětluje Josef Černý, ředitel agrochemického segmentu společnosti Unipetrol RPA.

Jednotka parciální oxidace patří k důležitým výrobním zařízením společnosti Unipetrol a je lokalizována v petrochemické části jejího litvínovského závodu, který je největším chemickým areálem v České republice. V jednotce parciální oxidace dochází ke zpracování ropných zbytků po předchozí rafinérské destilaci ropy a k výrobě vodíku. Vodík Unipetrol využívá především jako surovinu pro navazující rafinérské výroby a výrobu čpavku. Malá část vodíku se používá na výrobu super čistého vodíku, který se z části používá na výrobu etylenu a plastových granulátů, jako je polyetylen či polypropylen, a z části se prodává externím společnostem.

Přehled řešení a technologií Siemens v rámci revitalizace výrobní jednotky POX:

 • Projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedení do provozu
 • 76 polí vn rozvaděče typu NXAIR včetně ochran
 • 10 distribučních transformátorů typu GEAFOL 1600 kVA
 • 129 polí nn rozvaděčů ve výsuvném provedení typu SIVACON S8
 • 87 polí nn rozvaděčů v pevném provedení
 • 130 metrů nn přípojnic SIVACON 8PS – systém LDA
 • 2 transformátory 6/0, 525kV 1000 kVA v provedení odolném proti výbuchu
 • 6 frekvenčních měničů 90 kW
 • Usměrňovače a UPS
 • Řídicí systém
 • Dohledové pracoviště
 • Kabeláž a kabelové trasy
 • Ovládací a zásuvkové skříně v provedení odolném proti výbuchu
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář