VUT představí novinky digitalizace a robotizace. Na MSV vystaví patnáct exponátů na více jak 100 m²

Datum 04.10.2019

Od zefektivnění kolejové dopravy přes design gama kamery až ke špičkovým dronům. Takovou škálu exponátů letos nabídne stánek VUT.

V duchu tématu Průmysl 4.0 a digitální továrna vystaví Fakulta strojního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s výzkumným centrem CEITEC VUT opravdové špičky techniky.

Novinkou je robotický 3D tisk, který přináší moderní technologie výroby stavebních dílů s lepšími mechanickými vlastnostmi. Robotizací se tisková hlava totiž dokáže během výroby natáčet a zvládne tak třeba i tisk na kolmou stěnu.

„Je to díky využití 6osého robotického ramene, které orientuje tiskovou hlavu v požadovaném směru. Je také možné výrazně redukovat množství podpůrného materiálu. Vyvinuté 3D tiskové hlavy tedy umožňují výrobu komponent strategiemi, které jsou téměř nezávislé na tvaru a orientaci 3D tiskové platformy,“ představil novinku David Škaroupka z Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií Fakulty strojního inženýrství VUT.

K efektivnější kolejové dopravě mohou přispět hned dva exponáty VUT. Prvním bude systém pro bezkontaktní nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice. Ten by měl snížit jízdní odpor a tím i náklady na údržbu kolejnic. A druhým je prototyp magnetoreologického tlumiče vrtivých pohybů pro podvozek kolejového vozidla. Ten omezí opotřebení podvozku i kolejového svršku jako jsou kolejnice či výhybky.

Přímo na výstavišti se naskytne příležitost sledovat on-line přenos reálné linky robotické buňky. A to díky brýlím pro virtuální realitu. Ty budou moci zájemci využít pro pozorování virtuálního modelu a digitálního dvojče reálné robotické buňky z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

Ze spolupráce CEITEC VUT a Fakulty strojního inženýrství vznikl proces nedestruktivního testování skrze rentgenovou počítačovou tomografii. Vědci tak mohou efektivně kontrolovat kvalitu, reverzní inženýrství, defektoskopii a další úkony.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií předvede v rámci veletrhu dron a dva pozemní roboty. Ty slouží k průzkumu oblastí pro člověka nebezpečných nebo nepřístupných. Lze je například využít jako roboty záchranáře, pyrotechnické nebo vojenské průzkumné roboty. „Průzkumná mobilní robotika v poslední době začíná nabývat na významu, protože umožní reagovat na současné hrozby od automatizovaného měření parametrů prostředí přes průzkum oblastí postižených technologickou havárií až po řešení kriminálních činů a teroristických útoků. Využití těchto robotů je již dnes možné v širokém spektru prostředí – roboty pracují na suchu, ve vodě, ve vzduchu i pod zemí a tyto technologie jsou využitelné jak v civilním sektoru, tak v silových složkách,“ shrnuje všestrannost Luděk Žalud z Fakulty elektrotechniky a komunikačních studií a výzkumného centra CEITEC VUT.

Pneumobil na stlačený vzduch

Představí se zde také studentské spolky se svými projekty – Formula Dragon 9, Pneumobil Falcon či letoun Shark. Všechny tyto studentské týmy se aktivně účastní i mezinárodních soutěží. Exponáty z brněnské techniky je možné najít na stánku VUT číslo 77 v pavilonu Z.

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář