Akustická průmyslová kamera Fluke ii900

Datum 10.10.2019

Strávíte více času hledáním úniků vzduchu než jejich opravami?

Ruční akustická průmyslová kamera Fluke ii900 je určena do výrobních provozů, které využívají ke své činnosti stlačený vzduch. S minimálním zaškolením mohou pracovníci údržby kontrolovat případné úniky vzduchu a podtlaku i během provozních špiček.

Díky soustavě miniaturních mikrofonů a schopnosti snadno izolovat frekvenci zvuku úniku lze odfiltrovat hluk na pozadí a případné úniky snadno odhalit. Na 7″ dotykovém displeji LCD se s vizuálním obrazem překrývá obraz zpracovaný technologií SoundMap™ a tak lze rychle zjistit místo úniku. Už nebudete muset úniky vzduchu nechávat bez povšimnutí.

Úniky v systémech stlačeného vzduchu, rozvodů plynů a podtlakových systémech negativně ovlivňují jak provozuschopnost, tak konečný hospodářský výsledek výroby. Podle amerického ministerstva energetiky (U.S. Department of Energy) využívá stlačený vzduch 10 % elektrické energie spotřebované ve Spojených státech. Pokud necháte úniky bez povšimnutí, budou vznikat skryté náklady, které mají nepříznivý dopad na zisk. Přestože jde o známý problém, vyhledávání úniků bylo až dosud časově náročné a obtížné. Díky akustické průmyslové kameře Fluke ii900 dokáže váš tým údržby rychle lokalizovat úniky stlačeného vzduchu, plynu nebo podtlaku. Pomocí technologie SoundSight™ můžete zviditelnit zvuk vytvářený únikem, a to i v extrémně hlučných průmyslových provozech nebo obtížně přístupných místech. Výsledek zpracovaný technologií SoundMap™ se překrývá s vizuálním obrazem a umožňuje rychle zjistit místo úniku. Už není třeba při hledání úniků čekat na střídání směn nebo na plánovanou odstávku.

Dříve bylo nejjednodušším způsobem hledání úniků v systémech stlačeného vzduchu, plynů nebo podtlakových systémech procházení závodem a jejich zjišťování sluchem, nebo provádění vizuálních prohlídek s pomocí mýdla a vody. Jen ty nejnápadnější, největší úniky však vydávají hluk slyšitelný lidským uchem, zatímco menší úniky zůstávaly nepovšimnuty. Podle studie provedené institutem Compressed Air and Gas Institute (CAGI) dochází v typickém systému pracujícím se stlačeným vzduchem z důvodu úniků k až třicetiprocentním ztrátám. Pokud únik slyšíte, stojí vás pravděpodobně desetitisíce korun ročně. Menší úniky, takové, jaké běžně neslyšíte nebo necítíte, jsou skrytou příčinou plýtvání energií a nižší produktivity. S minimálním zaškolením se mohou technici údržby pustit do kontroly úniků vzduchu při svých obvyklých postupech údržby – dokonce i během provozních špiček.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář