Ze skladu otrokovické ZŠ Trávníky vznikla unikátní snoezelenová místnost

Datum 29.12.2019

Děti ze Základní školy Trávníky v Otrokovicích dostaly pod stromeček originální dárek. Díky iniciativě maminek ze sdružení rodičů a 90tisícovému příspěvku Nadace ČEZ vybudoval školní psycholog první snoezelenovou místnost v Otrokovicích, která učitelům pomůže uvolnit a zároveň aktivizovat školáky. Největší přínos bude mít pro děti, které mají zdravotní nebo psychické problémy.

I když je snoelezenová terapie určená především pro děti vyžadující speciální péči, o novou snoelezenovou místnost, která vznikla v prostorách dříve nevyužívaného skladu, mají zájem všichni žáci.

„Už jsme začali s terapiemi pro děti, které potřebují speciální pozornost. Ale musel jsem žákům slíbit, že tady postupně vezmu všechny třídy,“ upřesnil školní psycholog Martin Vecel.

Na vybudování snoelezenové místnosti se podílela škola, která zajistila stavební úpravy místnosti, i maminky ze sdružení rodičů, které věnovaly výtěžek z pořádaných akcí. Největší podíl na téměř 200tisícové investici měla Nadace ČEZ – z jejího grantu škola nakoupila speciální vybavení. Velký podíl na tom měli lidé, kteří při svém sportování využívají charitativní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem.

Snoezelen je speciální místnost, která poskytuje pozitivně naladěné prostředí. To může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je dětem autentický zážitek a uspokojit jejich individuální potřeby

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář