Nové školicí centrum KNX

Datum 15.02.2020

Společnost HDL Automation s.r.o. ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně zahájila provoz nového certifikovaného školicího centra KNX. Jedná se o čtvrté školicí centrum v České republice, ale první, které je vybaveno přístroji více výrobců. Hlavními dvěma iniciátory zřízení certifikovaného školicího centra KNX jsou FEKT VUT v Brně a společnost HDL Automation s.r.o., která dodala nejen přístrojové vybavení, ale také se výrazně podílela na organizaci a přípravě materiálů pro vlastní kurzy.

Příprava školicího centra probíhala v průběhu celého roku 2019. Zahrnovala materiálové vybavení, výrobu a osazení přístrojů a pracovišť, a rovněž překlady materiálů z mezinárodní Asociace KNX a přípravu náplně kurzů tzn. příklady a postupy, na kterých budou účastníci pracovat v průběhu kurzu. V neposlední řadě to byla také administrativa týkající se vlastní certifikace školicího centra.

Po ročních přípravách tak mohl být zahájen první kurz, přesněji řečeno „nultý“ nebo „rozehřívací“, který proběhl před měsícem 15. 1 – 16. 1. 2020. Smyslem tohoto kurzu bylo především si vyzkoušet připravenost, funkčnost, organizaci a zázemí. I přes drobné nedostatky dopadl kurz dobře. Spokojeni byli účastnici, i vedení školicího centra a školitelé, kteří si potřebovali vyzkoušet, zda vše funguje tak, jak má.

Vedoucím školicího centra je Branislav Bátora z FEKT VUT v Brně, hlavním školitelem kurzu byl Richard Müller ze společnosti HDL Automation s.r.o.

Krátké video z průběhu kurzu naleznete zde: https://elektrika.cz/data/clanky/probehlo-prvni-skoleni-v-nove-ucebne-knx-na-fekt-v-brne

V současnosti se pracuje na webových stránkách školicího centra. V brzké době by měly být dokončeny a následně budou i zveřejněny termíny již řádných kurzů na stránkách mezinárodní Asociace KNX my.knx.org

Společnost HDL Automation s.r.o. nabízí systémy bezpečného ovládání a automatizace budov – rezidenční, komerční, hotely, školy, nemocnice atd. Sběrnicové řešení pracuje jak s technologiemi KNX – mezinárodní standard pro automatizaci budov, tak i s vlastní technologií Buspro. Buspro, na rozdíl od většiny alternativních systémů na trhu, má shodně s KNX distribuovanou architekturu, tj. neobsahuje žádnou centrální jednotku. Buspro je koncipováno jako zjednodušené KNX, jehož nastavení zvládne běžný elektromontér za pomoci software, které se k němu dodává zdarma. Buspro se vyrábí ve variantě s kabelovou sběrnicí anebo bezdrátovou komunikací. Všechny výše uvedené technologie jsou vzájemně propojitelné přes gateway.

www.hdl-automation.cz

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář