Moravskoslezský kraj: Duální vzdělávání mladých elektrotechniků pokračuje druhým rokem

Datum 02.03.2020

Pět studentů druhého ročníku ostravské Střední školy elektrotechnické Na Jízdárně se opět zapojilo do společného projektu své školy a společnosti ČEZ Distribuce a pokračují ve sbírání zkušeností pod dohledem ostřílených energetiků. Vloni strávili v rozvodnách a dalších energetických provozech téměř 50 hodin, letos už to bude 168 hodin a ve třetím ročníku dokonce 343 hodin – tedy týden ve škole a dva týdny v práci.

Pilotní projekt využívající prvky duálního vzdělávání, který ve spolupráci s místními zaměstnavateli rozjel Moravskoslezský kraj jako zřizovatel škol, Svaz průmyslu a dopravy a MŠMT, má mezi mladými úspěch – letos se do něj přihlásilo dalších pět studentů prvních ročníků ostravské elektrotechniky.

„Přípravě osnov pro praxi u nás jsme věnovali množství času a účastníky zapojujeme skutečně hned od začátku. Zatímco v prvním ročníku na kluky čekalo hlavně mnoho nezbytných školení a instrukcí vztahujících se k bezpečnosti práce, ve druháku už se dostanou do terénu a poznají reálný pracovní režim elektrotechniků,“ vysvětlila členka představenstva ČEZ Distribuce Michaela Kociánová. 

Ředitel SŠ Elektrotechnické Na Jízdárně Tomáš Führer od projektu očekává zvýšení zájmu mladých lidi o studium technických oborů.

„Nenalhávejme si, že jsme vymysleli něco převratného – naopak, vracíme se k tomu, co tady před desítkami let fungovalo. Ze starého systému teď musíme převzít ty dobré věci a přidat k nim důraz na moderní technologie, aby šla výuka s dobou. Tento projekt začal doslova za pět minut dvanáct, protože učňovské školství bez promyšlené spolupráce škol se zaměstnavateli nemůže fungovat, což se v minulých letech projevilo i na poklesu zájmu o technické obory,“ řekl Führer.

Užší propojení studia s praxí dlouhodobě prosazují právě technicky zaměřené firmy. Zatímco v Rakousku, v Německu či ve Švýcarsku je to běžná praxe, v Česku se duální vzdělávání teprve rozvíjí. Pilotní projekt v Moravskoslezském kraji alespoň uplatňuje jeden z jeho nejvýznamnějších rysů – žáci ve firmách získávají praktické znalosti a dovednosti po celou dobu studia.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář