Armáda ČR procvičovala ochranu rozvodny Kočín

Datum 08.03.2020

Ve dnech 4.–6. března 2020 probíhalo v Jihočeském kraji armádní cvičení pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství České Budějovice. Cvičení nazvané Safeguard Amper 2020 mělo mimo jiné za cíl prověřit obranu rozvodny Kočín společnosti ČEPS.

Hlavním cílem akce Safeguard Amper 2020 byl stmelovací výcvik příslušníků Aktivní zálohy. V rámci cvičení obdrželi vojáci také rozkaz k ochraně rozvodny Kočín, který splnili v součinnosti se společností ČEPS, orgány místní samosprávy a Policií ČR.

„Safeguard Amper 2020 patří do řady pravidelných cvičení, během nichž ČEPS ve spolupráci s Armádou ČR a složkami integrovaného záchranného systému ověřuje svou připravenost zvládat mimořádné události,“ říká Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost společnosti ČEPS.

„Celé cvičení se odehrávalo podle scénáře, kterého by se vojáci drželi i ve skutečnosti. Oceňuji podporu, které se nám dostalo od provozovatele přenosové soustavy a bez níž by pěší rota Aktivní zálohy nebyla schopna splnit úkol v tak vysoké kvalitě, jak se nám to podařilo,“ prohlásil plukovník Alois Urban, ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice.

Do cvičení Safeguard Amper 2020 se zapojilo téměř 90 příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství České Budějovice, praporů z Jindřichova Hradce a Klatov. V průběhu akce jednotku navštívil ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany ČR, generálmajor Jaromír Alan. Na místě se seznámil s materiálním a technickým zázemím, které společnost ČEPS pro potřeby cvičení poskytla.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář