Lighting Management: Inteligentní osvětlení bez programování

Datum 10.03.2020

WAGO Lighting Management je propracované řešení pro řízení osvětlení ve velkých prostorách, například ve výrobních závodech a skladech. Systém kombinuje předem definovaný, robustní, průmyslovými podmínkami prověřený hardware s uživatelsky přívětivým softwarem s webovým rozhraním. Výrazně usnadňuje návrh nových osvětlovacích systémů, jejich uvádění do provozu i samotný provoz.

Inovativní koncepce zaměřená na obsluhu

Management osvětlení WAGO se řídí různými potřebami ve skladovacích a výrobních halách. Zásada: Hala je rozdělena do virtuálních ploch, resp. místností, které odpovídají různým funkčním oblastem a okruhům činnosti – například montážní linky, dopravní cesty nebo kanceláře. Každá vir­tuální místnost snímá signály senzorů a akčních členů, na jejichž základě systém pro­- střednictvím nastavených funkcí automatizovaně optimalizuje světelné podmínky tak, aby odpovídaly vykonávané činnosti.

Robustní hardware

Hardware je založen na novém řídicím systému WAGO PFC200 a I/O modulu pro DALI ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. S každým I/O modulem je možné do sys-tému integrovat až 64 světel DALI, až 16 sen-zorů DALI a až 16 tlačítkových ovladačů DALI. Počet modulů je variabilní. Řešení WAGO Lighting Management tak lze používat v malých výrobních závodech i velkých logistických centrech. S řídicím systémem lze propojit doplňkové I/O moduly, například modul pro měření třífázového výkonu, modul pro synchronizaci času na bázi GPS nebo moduly rádiového přijímače pro rádio-vé ovladače EnOcean. Osvětlení je samozřejmě možné ovládat i pomocí klasických drátových tlačítek.

Moderní software

Díky snadné konfiguraci pomocí webového rozhraní představuje WAGO Lighting Management výkonné a zároveň uživatelsky přívětivé řešení. Veškerá nastavení v rámci uvádění do provozu i provozu samotného lze upravovat kliknutím myši – není třeba nic programovat. Ke grafickému uživatelskému rozhraní je možné přistupovat z libovolného standardního webového prohlížeče. Díky tomu není nutné lokálně instalovat žádný software. Bezproblémové konfigurování osvětlovacího systému zaručuje webová vizualizace na bázi standardu HTML5. Využít můžete i funkci hromadného zpracování prostřednictvím importu/exportu souborů aplikace Microsoft Excel. Hodnoty parametrů lze ukládat buď na SD kartu, nebo protokolem SFTP na zálohovací server. Protokolem MODBUS TCP/IP je možné předávat hodnoty nadřazenému řídicímu systému budovy nebo velínu (BMS – Building Management Software). Na vstupní obrazovce jsou předem vyplněna výchozí nastavení a rovněž se tu zobrazují provozní stavy.

Foto: Nejlepší hardware pro váš systém řízení osvětlení – procesorový modul PFC200
www.wago.cz
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář