Hladina bez adrenalinu

Datum 12.03.2020

Měření hladiny je historicky nejstarším procesním měřením sahajícím až do počátků naší civilizace. Jakmile si člověk uvědomil svou závislost na vodě, začal se zajímat rovněž o její množství či objem v nádobě, o její hloubku v řece, jezeře, nebo na moři. Od dob prvních měrných latí a vodočtů ale přeci jen uteklo již nemálo vody a dnešní doba spíše fandí měřením elektronickým. Dnes měříme nejen vodu, ale téměř jakoukoli kapalnou i sypkou látku, v otevřeném i uzavřeném prostoru.

V současnosti je známo několik desítek principů měřících výšku hladiny. Jejich správné pochopení napomá­há k plnému využití jejich předností. U laika ovšem může často dojít k podcenění situace, nesprávnému popisu zadání, zanedbání podstatných vlivů a okolností, nebo naopak k nekritické důvěře ve vše, co mu obratný ob­chod­ník navrhne. Obojí pak vede ke zbytečným ztrátám, a proto je rozumné se obrátit na pro­fesionály, kteří vám tento adrenalin ušetří.

Firma Dinel, s.r.o. je předním výrobcem senzorů a systémů pro měření výšky hladiny a průtoku v České republice a svou prestiž staví na odbornosti směřující vždy ku prospěchu zákazníka. Zákazníkovi musí být vyhověno i za cenu ztráty zakázky, pokud je jeho požadavek dostupnými prostředky neřešitelný. Pokud lze ale naopak pro nějakou aplikaci nasadit jednodušší a levnější řešení, vždy je s ním zákazník seznámen.

Typickými aplikacemi těchto elektronických přístrojů jsou např. čistírny odpadních vod, vodohospodářská díla a úpravny vody, čerpací stanice pro pohonné hmoty, farmacie, chemické technologie, zemědělské a potravinářské technologie, zařízení pro zpra- cování a skladování stavebních hmot, topenářství a automatizace kotlů, turbíny, hydraulika, mazací systémy, dopravní prostřed- ­ky, důlní stroje apod. Měřicí senzory lze nasazovat v náročných podmínkách vysokých teplot a tlaků, ve výbušných atmosférách nebo hygienicky čistých technologiích, ale i v jednoduchých prostorech obytných budov.

Dinel provádí vlastními silami jak vývoj produktů a jejich výrobu, tak i jejich prodej ve více než 50 zemích světa, přičemž objem exportu překračuje dvě třetiny produkce. Dodávkou správně zvoleného přístroje však nic nekončí. Společnost nabízí i asistenci při instalaci a uvedení do provozu, poprodejní servis, následný upgrade hardwaru i firmwaru, možnost časově neomezené opravitelnosti, nebo repase. Standardem je 3letá záruční doba.

V oblasti procesní automatizace je jedním z trendů posledních let masové nasazení miniaturních inteligentních senzorů na místa, která dosud zůstávala bez kontroly, popř. byla osazena robustními přístroji.

Příklady lze nalézt v letošních novinkách:

Flexi Watch FLD-32

Světovou novinkou je miniaturní limitní snímač hladiny Flexi Watch, který indikuje hladinu kapaliny přes stěnu nádoby. Svou pružnou konstrukcí navazuje na dřívější typ FLD-48 Medúza, ale díky použité vysokofrekvenční technologii dokáže eliminovat usazeniny, nečistoty a vodivé filmy na vnitřní stěně nádoby. To snímač předurčuje pro použití na tiskařské barvy a kapalné tonery, menší nádoby na chemikálie, dávkovače, laboratorní aparáty apod. Bočními oky lze provléct popruh se „suchým zipem“ a ovinout jej kolem menší nádobky. Pro montáž na nádobu lze ale využít i tvarovanou samolepicí vrstvu, nebo kombinovat oba způsoby.

Ponorný limitní snímač hladiny RFLS-28

V praxi často nastávají případy, kdy je nutno snímat hladinu kapaliny v hluboké nádobě, kde není přístup zboku. Tyto situace lze řešit novým vysokofrekvenčním hladinovým snímačem RFLS-28 se zadním procesním připojením. Ten se do nádrže montuje celý na prodlužovací trubce, která je pak zakončena instalační přírubou. Vnitřkem trubky je pak veden připojovací kabel ke snímači.

Nastavitelný hydrostatický hladinoměr HLM-35

Měření hladiny pomocí hydrostatického tlaku může být v mnoha případech výhodnější, než pomocí jiných (odrazných, kapacitních) metod, a to zejména v případě silně pěnicích médií. Je ovšem nutno, aby byl zajištěn přístup ke dnu nádrže pro provedení montáže. HLM-35 je robustní a odolný snímač s polozapuštěnou měřicí membránou. Ta může být keramická nebo nerezová. Je možno jej rovněž použít pro obecná měření relativního tlaku do 10 bar, přičemž kompenzace atmosférického tlaku je provedena ventilem s porézní membránou nebo kapilárou uvnitř kabelu.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář