Géčko od Hakelu jako svodič přepětí typu 1+2+3

Datum 26.03.2020

Přepětí nelze brát na lehkou váhu a je potřeba se proti němu patřičně chránit. Ať už do objektu udeří blesk, anebo dojde k přepětí v síti, správný svodič přepětí dokáže škodám na elektroinstalaci i spotřebičích zabránit. Společnost Hakel představuje výrobek HLSA25G-255 – Géčko.

Výrobek je jedním z hlavních produktů ucelené řady G-line a stejně jako ostatní výrobky firmy Hakel i tento je navržen v souladu s normou ČSN EN 61643-11 ed. 2. Jedná se o první svodič přepětí typu 1+2+3 firmy Hakel, který obsahuje v jednom pouzdru varistor v kombinaci se sériově zapojenou bleskojistkou. Daná bleskojistka zamezuje vzniku nežádoucích průsakových proudů, jejichž hodnoty dosahují řádově desítky uA, a které protékají skrze samostatné varistory vlivem jejich polovodičové struktury. HLSA25G-255 je svodič přepětí typu 1+2+3, který chrání zařízení před účinky bleskových impulzů až do velikosti 25 kA/pól i rázových přepětí v elektrické síti. Instaluje se co nejblíže vstupu kabelového vedení do chráněného objektu – do hlavního případně do elektroměrového rozvaděče, kde plní svoji funkci při svádění těch největších energií, které vstupují do objektu. Jako svodič přepětí typu 3 je jeho ochranná účinnost do vzdálenosti 10 metrů kabelového vedení.

Výrobek se používá v objektech zvláštní důležitosti, například v nemocnicích, bankách, průmyslových objektech, ve školách, v supermarketech, v katedrálách a dalších. HLSA25G-255 je však možné využít i k ochraně rodinného domu.

Jelikož výrobek patří do ucelené řady G-line, vyrábí se ve stejném designu i rozměrech jako další produkty této řady. Oproti předchozí řadě je svodič přepětí vybaven kovovým DIN klipem, který je v porovnání s plastovým pevnější a výrobek je tak bezpečně upevněn k DIN liště i při mechanických účincích bleskového proudu. Výrobek má nízkou hodnotu UP – napěťovou ochran­- nou hladinu. Jedná se o hodnotu napětí, na kterou dokáže svodič při výskytu přepětí omezit.

Svodič přepětí vyrábí firma Hakel v provedení s nevýměnnými moduly. Tato varian-ta je, obecně podle fyzikálních vlastností nerozebíratelných elektricky vodivých cest uvnitř SPD, schopná přenášet větší impulzní výbojové proudy. Dosahuje tak lepších parametrů než provedení s výměnnými moduly.

Hakel je rodinná elektrotechnická firma z Hradce Králové. Vyrábí přepěťové ochrany a hlídače izolačního stavu – zařízení, která chrání domovy, nemocnice, administrativní, průmyslové a dopravní stavby, produktovody i fotovoltaické elektrárny. Zákazníkům pomáhá zajistit bezpečný a stabilní provoz elektrických sítí.

Více informací na www.hakel.cz
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář