Li-Fi – technologie budoucnosti

Datum 30.03.2020

Co je to Li-Fi?

Li-Fi, známé také jako „Light Fidelity”, je bezdrátová optická síťová technologie využívající LED (light-emitting diodes) k přenosu dat. Li-Fi poprvé předvedl profesor Harald Haas v roce 2011 na půdě TED (Technology, Entertainment, Design) Global Talk on Visible Light Communication (VLC). VLC využívá světlo jako médium k přenosu datových komunikací a odpovídá standardu IEEE 802.15.7, což je standard definující vysokorychlostní, obousměrnou, bezdrátovou komunikaci podobnou standardu Wi-Fi’s IEEE 802.11.

Jak Li-Fi funguje?

Li-Fi je vysokorychlostní, maximálně zabezpečená, obousměrná, bezdrátová datová komunikace využívající světlo jako přenosové médium. Li-Fi sestává z několika LED žárovek, které vytvářejí bezdrátovou síť. Když LED žárovkou prochází elektrický proud, ta začíná emitovat světelný tok (fotony). LED žárovky jsou polovodičová zařízení a to znamená, že intenzita světelného toku se dá měnit extrémně vysokou rychlostí. Světelný tok je na druhé straně přijímán detektorem, který interpretuje změny v intenzitě světla jako data.

Praktické využití Li-Fi

1. Li-Fi v kanceláři

Li-Fi neposkytuje osvětlení, ale bezpečné bezdrátové připojení v kancelářských prostorech. Stejně jako s běžným síťovým připojením budou lidé schopni využívat například Skype videokonference a pohybovat se z místnosti do místnosti bez ztráty připojení. Zaměstnanci a návštěvníci budou mít přes Li-Fi síť neustálé připojení k vysokorychlost-nímu internetu na svém pracovišti. Přístup k síti lze skrze světlo kontrolovat mnohem efektivněji, například stropní světlo v kanceláři může poskytovat internetové připojení návštěvníkům, a naopak stolní lampa přístup ke korporátním systémům s různými přístupovými pravidly pro každou lampu zvlášť. Li-Fi má potenciál naprosto změnit přístup k vysokorychlostnímu internetu v kancelářských budovách.

2. Li-Fi v nemocnicích

Vzhledem k tomu, že Li-Fi technologie nezpůsobuje rušení jiných radiofrekvenčních zařízení, může být bezpečně využita v mnoha zdravotních a nemocničních aplikacích. Například na chodbách, v čekárnách, na pokojích a operačních sálech Li-Fi vytvoří světelnou komunikační síť, čímž se zamezí problémům s elektromagnetickým rušením z mobilních telefonů a Wi-Fi routerů v nemocničních protorech. Li-Fi může být použita pro real-time monitoring a reportování pohybu pacientů a jejich životních funkcí bez potřeby instalace fyzických datových kabelů. Li-Fi rovněž umožní pacientům přístup k rychlému internetu, mailům, video hrám a mediálním platformám přímo z jejich lůžek, což jim může výrazně ulehčit a zpříjemnit pobyt během jejich léčby. Zdravotnickému personálu Li-Fi umožní jednodušší sledování a relokaci kritických zdravotnických zařízení, především těch, která jsou sdílena mezi jednotlivými odděleními.

3. Li-Fi v supermarketech

Li-Fi může navádět zákazníky od okam-žiku, kdy vstoupí do supermarketu. Umožní jim lokalizovat konkrétní produkty, sbírat zákaznické body, prohlížet aktuální cenové slevy a nabídky, kontrolovat dostupnost zboží či participovat pomocí smart telefonů na online průzkumech zákaznické spokojenosti a tak přispět ke zvyšování kvality poskytovaných služeb v supermarketu. Na druhé straně Li-Fi umožní obchodníkům cíleně zasílat nabídky zákazníkům na jejich smart zařízení, anonymně monitorovat nákupní zvyklosti zákazníků, zavést cílenou marketingovou kampaň či monitorovat stav skladu v reálném čase. Li-Fi přináší supermarketům a obchodním centrům možnost pochopit nákupní chování jejich zákazníků a začít jejich zvyky cíleně ovlivňovat.

4. Li-Fi v letadlech

Dle průzkumu provedeného agenturou Inmarsat je 67 % cestujích ochotno změnit let, pokud je na palubě k dispozici rychlé internetové připojení. 70 % pasažérů by doporučilo připojení na palubě letadla, jakmile si jej jednou vyzkoušelo. 66 % pasažérů je přes- vědčeno, že internetové připojení na palubě letadla je nutnost. 65 % pasažérů internetové připojení na palubě letadla využívá, pokud je k dispozici, a 54 % pasažérů tvrdí, že pokud je na palubě k dispozici pouze pomalé a nestabilní Wi-Fi připojení, tak jej raději nebudou používat vůbec. Li-Fi technologie je pro letadla ideální, jelikož nezpůsobuje rušení palubních zařízení letadla tak, jako je tomu u Wi-Fi. Namísto toho Li-Fi využívá výhod přenosu dat přes světelné spektrum.

5. Li-Fi a Industry 4.0

Industry (průmysl) 4.0, rovněž známý jako „Čtvrtá průmyslová revoluce”, je novým přístupem v kombinování tradičních výrobních procesů a technologií, jako jsou Internet of Things (IOT) a Artificial Intelligence (AI), za účelem zlepšení automatizace, komunikace a využití dat v reálném čase. Přináší lepší synergii mezi strojem a člověkem a umožní výrobcům inovovat mnohem rychleji než kdykoliv předtím. Výrobní závody jsou více a více vybavovány automatickými stroji (roboty) s vlastním self-monitoringem, což jim umožňuje mezi sebou komunikovat mnohem efektivněji a predikovat případné poruchy s daleko větší precizností než lidé. Vysoké datové přenosy nejsou tím jediným argumentem, proč nasazovat tuto novou technologii v průmyslovém prostředí. Bezporuchový a jednoduchý přenos díky Li-Fi technologii v prostředí, kde je využití rádio-vých vln či fyzických kabelů složité či přímo nemožné, je mnohem důležitější.

6. Li-Fi a rozšířená realita (AR)

Augmented Reality (AR) je proces, ve kterém vrstva počítačem generovaného obsahu překrývá pohled na reálný fyzický svět. Mezi oblasti, ve kterých v současné době najde AR uplatnění, patří například reklama, architektura, zábava či hudba. Augmented Reality je rovněž schopna zobrazovat analytická data na obrazovce zařízení, čímž obohacuje uživatelský komfort, aniž by na druhé straně narušovala vnímání prostředí. Data mohou být automaticky procesována, jako například trajektorie, informace, ohnisko požáru, průměrná rychlost šíření a směr úniku a interakce s uživatelem je mnohem dynamičtější. Jelikož kabely omezují pohyb a uživatelé mobilních aplikací typicky potřebují volné ruce, bývají bezdrátové přenosové technologie implementovány přímo do AR brýlí. Běžné standardy jako WLAN a Bluetooth mají omezený datový tok a nejsou navrženy pro vysokorychlostní přenosy v reálném čase.

7. Li-Fi a její využití pod vodou

Většina vzdáleně kontrolovaných podvodních zařízení (remotely operated underwater vehicle – ROV) je ovládána skrze kabelové připojení. Délka kabelů tudíž výrazně limituje operační rádius zařízení a rovněž další faktory jako je hmotnost a křehkost kabelů jsou velmi restriktivní. Rádiové vlny jsou vodou rychle absorbovány, což v podstatě nedovoluje podvodní komunikaci. Jelikož světlo vodou proniká, poskytuje Li-Fi technologie mnohem větší flexibilitu. Ta je dána hloubkou, do jaké může dostatečné množství světla proniknout, což je přibližně 200 metrů.

Další informace o technologii Li-Fi naleznete na webových stránkách konsorcia E4LiFi.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář