Zásuvky s přepěťovou ochranou od firmy Hakel

Datum 08.04.2020

Spínací přepětí v síti může ohrozit elektronická zařízení. Možnému poškození přepětím dokážou zabránit zásuvky s přepěťovou ochranou. Firma Hakel z Hradce Králové vyrábí celou řadu těchto zásuvek a je schopna vyhovět i speciálním požadavkům zákazníka. 

Zásuvky s přepěťovou ochranou se používají jako jemná ochrana přístrojů, které mají přípustné impulzní napětí do 1,5 kV. Na rozdíl od běžné zásuvky chrání koncová zařízení proti nežádoucím účinkům spínacích procesů v síti. Firma Hakel vyrábí zásuvky s přepěťovou ochranou s červenou nebo zelenou optickou signalizací. První zmíněná upozorňuje na poruchu a rozsvítí se až při bezpečnostním odpojení tepelné pojistky. Naopak zelená kontrolka signalizuje funkční stav a svítí, pokud je zásuvka pod napětím a přepěťová ochrana zásuvky je v pořádku.

Pokud již máte běžné zásuvky nainstalované a potřebujete ochránit koncová zařízení, není nutné je měnit za nové zásuvky s přepěťovou ochranou. Je totiž možné dodat pouze doplňkový modul, který také splňuje podmínky svodiče přepětí typu 3 a citlivé zařízení tak bude v bezpečí. Modul se instaluje paralelně pod zásuvku do elektroinstalační krabice a disponuje zvukovou signalizací – při poruše píská. Modul HSAA-1P je možné zakoupit pod katalogovým 32 007. 

Při instalaci zásuvek s přepěťovou ochranou je nejlepší instalovat první z nich na začátek daného zásuvkového okruhu. Další se instalují po deseti metrech kabelového vedení. Poté platí pravidlo, že v takto řešeném okruhu jsou všechny instalované zásuvky (včetně běžných) chráněny, neboť ochranná účinná vzdálenost přepěťové ochrany je právě deset metrů. Pozor na prodlužovací přívody, s jejíž délkou se musí též počítat. Účinnost přepěťové ochrany klesá se vzdáleností od chráněného zařízení, proto se doporučuje instalovat přepěťovou ochranu co nejblíže.

A jaká zařízení je potřeba chránit? Vhodné je mít zásuvku s přepěťovou ochranou například pro tepelné čerpadlo, střídač fotovoltaiky, domácí server, zálohové zařízení, televizi, myčku, ledničku nebo pro počítače a notebooky.

Zásuvka s přepěťovou ochranou je dobrou investicí, po svedení přepětí je i nadále v provozu a přestane fungovat až vlivem stáří, které se udává přibližně na 10, 15 let, nebo vlivem nadměrného svedení přepětí. Důležité je ale dodržet koordinaci svodičů přepětí. Pokud nebudou v objektu instalovány ochrany typu 1 a 2, nemusí samotný svodič přepětí typu 3 ochránit potřebná zařízení. Přístroje totiž neohrožuje pouze spínací přepětí v síti, ale také atmosférická přepětí (blesky). Chránit je zapotřebí všechny vstupující sítě do objektu včetně slaboproudých, neboť i přes strukturovanou kabeláž či koaxiální kabel od antény hrozí riziko poškození koncových zařízení.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář