Plovoucí solární ultrazvukový vysílač likviduje sinice na přehradě

Datum 13.04.2020

Hostivařská přehrada je největší vodní plocha v Praze, slouží především k ochraně před povodněmi a rekreačním účelům. Pouze několik minut cesty z centra Prahy se nachází přírodní koupaliště, kolem kterého se rozprostírá jedna z nejkrásnějších přírodních lokalit v hlavním městě.

Vodní nádrž Hostivař v Praze dlouhodobě trpí výskytem sinic, které v letních měsících výrazně snižují kvalitu vody v nádrži. V létě 2017 byla voda v hostivařské přehradě hodnocena Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR dokonce jako „Voda nebezpečná ke koupání“.

Tuto nepříjemnou situaci se Magistrát hlavního města Prahy rozhodl řešit ošetřením vodní plochy pomocí naší ultrazvukové technologie pro eliminaci sinic. Na vodní nádrži byly v polovině května 2018 umístěny tři autonomní plovákové jednotky, které jsou osazeny solárním panelem s bateriemi. Sluneční energie tak napájí ultrazvukový vysílač nejen ve dne, ale díky bateriím i v noci. Dosah ultrazvukového vlnění každé jednotky je 400 m do každého směru. Každá jednotka tak ošetří kruh o průměru 800 m.

Pro zhodnocení efektu ultrazvuku na vodní nádrži Hostivař byla porovnána data z roku 2017 (před aplikací ultrazvuku) a z roku 2018, kdy byl ultrazvuk na lokalitě aplikován. Rok 2018 byl oproti roku 2017 charakteristický nižším úhrnem srážek, významně vyšší mírou slunečního svitu a společně s ním i vyšší průměrnou teplotou (např. duben 2018 vykazoval stejné teploty jako květen 2017). Z meteorologického pohledu byl tedy rok 2018 k rozvoji sinic významně přívětivější než rok 2017.

Celou sezonu 2018 se dařilo udržovat výrazně nižší hodnoty chlorofylu-A a dvojnásobnou průhlednost vody oproti roku 2017. Koncentrace sinic se dařilo držet až do konce sezony na významně nižší úrovni než v roce 2017. Mimořádně vhodné klimatické podmínky a celkové prohřátí vodního tělesa do hloubky způsobily koncem léta nárůst koncentrace sinic. Odběry i analýzy vody prováděla nezávislá laboratoř PEAL s.r.o.

Celková cena projektu byla necelých půl miliónu korun.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář