Vyvíjíme lokální větrací jednotky s Peltierovými články

Datum 25.04.2020

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT pracují na vývoji lokální větrací jednotky umožňující regulaci teploty přiváděného vzduchu. Její použití je jednou z cest, jak splnit nároky na kvalitu vnitřního prostředí, zdravé budovy a spokojenost obyvatel, které se v poslední době stále více dostávají do popředí.

Zařízení má podobu většího otopného tělesa a je určeno pro objemové průtoky vzduchu 50 až 150 m3/hod. Nedosahuje sice tak vysokých topných a chladicích faktorů jako jednotky s kompresorovým chlazením, zato je konstrukčně mnohem jednodušší s předpokladem delší životnosti a menších investičních nákladů.

V zimním období umožňuje dohřev přiváděného vzduchu a v letním období jeho dochlazení. Využívá přitom tzv. Peltierova jevu, s jehož přispěním je teplo z odpadního vzduchu odváděného z místnosti předáváno do čerstvě přiváděného vzduchu (režim vytápění). V obráceném režimu naopak umožnuje dochlazení přiváděného čerstvého vzduchu.

Stejně jako obdobná zařízení obsahuje rekuperační výměník, ventilátory, filtry, regulaci a zdroj. Oproti běžným větracím jednotkám je v ní však navíc přítomen tzv. aktivní výměník s Peltierovými články, který umožnuje regulovat teplotu přiváděného vzduchu. V reálném provozu zvládne ohřev exteriérového vzduchu až o cca 30 °C, případně jeho ochlazení o zhruba 12 °C.

Peltierův článek je polovodičová součástka, nejčastěji ve tvaru destičky (délka strany od 20 do 80 mm a tloušťka cca 4 mm). Skládá se z matice propojených polovodičů typu P a N z obou stran krytých nevodivou keramickou destičkou. Po připojení do okruhu se stejnosměrným proudem se jedna strana článku zahřívá a druhá ochlazuje. Článek tedy ve výsledku pracuje jako malé tepelné čerpadlo, tzn., že na chladné straně teplo odebírá a na teplé straně ho opět vydává.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář