Co je to multimetr, jaké druhy existují a jak vybrat ten správný?

Datum 08.05.2020

Poznejte multimetry. Co to je multimetr?

Multimetr je přístroj určený pro měření elektrických veličin. Jednotlivé měřicí funkce jsou na multimetru zpravidla rozděleny do několika měřicích rozsahů proto, aby bylo dosaženo relativně širokého měřicího rozsahu, vysokého rozlišení se zachováním vysoké přesnosti měření. Mezi základní funkce multimetru patří téměř vždy měření napětí a proudu pro stejnosměrné a střídavé napětí, jakožto i funkce pro měření elektrického odporu, která je často kombinovaná s generátorem akustického signálu při testování spojitosti (kontinuity) obvodu.

Lepší multimetry mají i další přídavné funkce jako například měření frekvence, impulzů, střídy (duty cycle) a měření kapacity. Většina multimetrů také umožňuje testovat diody a jejich závěrný resp. propustný směr. Mimo tyto funkce mohou být některé multimetry vybaveny zvláštním měřicím rozsahem pro měření teploty, otáček, hladiny zvuku, osvětlení a proudů prostřednictvím externích senzorů a speciálních měřicích adaptérů.

Jaké druhy a provedení multimetrů nabízí současný trh?

Multimetry se vyrábějí v různém provedení. Nejznámější a v praxi nejčastěji používané jsou ruční multimetry, které jsou mobilní a díky své kompaktní konstrukci a provozu při napájení z baterií (nebo akumulátorů) jsou velmi flexibilní. Základní modely multimetrů jsou k dispozici již za velmi příznivou cenu, a proto patří mezi standardní vybavení téměř každého amatérského elektronika. Profesionální ruční multimetry používají elektrikáři a elektrotechnici, pracovníci v autoservisech a další servisní technici v ostatních oborech.

Ruční multimetry s digitálním displejem dominují současnému trhu. Multimetry s analogovým zobrazením byly prakticky již zcela vytlačeny. Hlavním důvodem toho je příznivá cena, mnohem vyšší odolnost proti nárazům a možnost rychlého a dobře čitelného zobrazení naměřených hodnot. Přesto však analogové multimetry najdou i v současné době své uplatnění. Vzhledem ke kolísajícím a měnícím se hodnotám umožňují analogové multimetry jednodušší analýzu signálu prostřednictvím kontinuální indikace jejich měřicího systému. Ruční multimetry jsou přitom nabízeny ve zvlášť kompaktním provedení, které je podobné tomu, jež známe z dvoupólových zkoušeček napětí. Jeden zkušební hrot zde spojuje obě části krytu, který zahrnuje oba zkušební kabely. Jedna část multimetru přitom zaujímá jak ovládací prvky, tak digitální displej se zobrazením naměřených hodnot.

Stolní multimetry, jak už sám název napovídá, mají obvykle své místo na desce pracovního stolu v laboratořích a servisních dílnách. Tyto multimetry obvykle vykazují vysokou přesnost a potřebné rozlišení měření a mají spoustu dalších funkcí. Mimoto disponují velkým a snadno čitelným displejem. Stolní multimetry mohou mít duální displej nebo také displej s grafickým zobrazením. Grafické displeje umožňují nejen zobrazení naměřených hodnot ve formě trendu a sloupcových grafů, ale mohou také zobrazit hodnoty v časovém průběhu v křivce nebo grafu. V zadní části můžete u některých multimetrů nalézt i další měřicí vstupy, které umožňují integrovat sys-tém multimetru do jiných přístrojů pro sběr dat. Stejně tak mohou profesionální stolní multimetry být vybaveny dalšími rozhraními nebo rozšiřitelnými sloty. Multimetry s integrovanými paměťovými funkcemi nebo USB portem pro flash disky pak navíc podporují funkce pro záznam a přenos dat do počítače.

Do oblasti multimetrů patří i tzv. proudové kleště, které kombinují klasickou funkci klešťového měřicího přístroje s ostatními funkcemi multimetru. Proud se měří na těchto kleštích pomocí samostatné měřicí svorky – měřicího transformátoru. Ostatní měřicí funkce (měření napětí, odporu a kontinuity obvodu) se pak provádí pomocí připojitelných kabelů se zkušebními hroty. Stejně tak jako ruční multimetry mohou mít klešťové multimetry funkce pro pokročilejší měření, jako je testování diod nebo měření frekvence a kapacity. Některé proudové kleště přitom disponují pouze funkcí pro měření proudu a nemají žádné další měřicí vstupy.

Zdroj: Conrad
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář