ČVUT vyvinula optimalizační nástroj pro navrhování zdrojů energie pro budovy

Datum 03.06.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo nástroj, který projektantům usnadní navrhování energetických systémů budov na základě požadavků na úspornost a ekonomiku.

V dílčím projektu Optimalizované systémy OZE pro NZEB (RESOPT) realizovaném v rámci Centra pokročilých materiálů a efektivních budov (Národní centrum kompetence CAMEB) vznikl optimalizační nástroj využívající dynamickou simulaci s krátkým časovým krokem. S jeho pomocí je možné provádět multikriteriální optimalizaci energetických systémů využívající obnovitelné zdroje energie na základě genetického algoritmu.

Hlavními kritérii optimalizace jsou potřeba neobnovitelné primární energie, emise CO2 a celkové finanční náklady (investice a provoz za 15 let). Nástroj byl implementován do simulačního prostředí TRNSYS ve spolupráci se softwarem MATLAB.

Použití dynamické simulace a stanovení skutečné využitelnosti proměnlivých obnovitelných zdrojů energie (především solárních fotovoltaických a fototermických systémů) pro krytí energetických potřeb budovy umožňuje realisticky vyhodnotit ekonomické parametry ještě ve fázi raného projektu. Optimalizace návrhu systémů s obnovitelnými zdroji pak dovoluje například vybrat nejlevnější řešení pro konkrétně zadanou maximální potřebu neobnovitelné primární energie nebo vyčíslit náklady na dosažení úrovně domu s nulovou bilancí emisí CO2.

Více detailů můžete nalézt v prezentaci
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář