Leaderboard Murr 1350 x 200 px

Signalizační technologie – pro automatizaci naprosto nepostradatelná

Datum 06.07.2020

Oblasti pro použití moderní signalizační technologie jsou velmi rozmanité. Dobrým příkladem jsou třeba bezpečnostní technologie: Akustická poplachová zařízení generují hlasitou akustickou signalizaci poté, co se neoprávněná osoba pokouší vniknout do střežených prostor. Optické a akustické signalizační systémy ale v průmyslovém sektoru upozorňují také na různé nebezpečné stavy u strojů nebo vozidel. V tomto článků se dozvíte, jaké typy signalizační technologie jsou k dispozici na současném trhu.  

  • Kde všude se používají signalizační technologie?
  • Jaké typy signalizační technologie existují?
  • Co je třeba vzít v úvahu při nákupu komponent signalizační technologie?
  • Náš praktický tip: Informace o časovém limitu pro zabezpečovací systémy
  • FAQ – Nejčastěji kladené dotazy na téma signalizační technologie

Kde všude se používají signalizační technologie?

Moderní signalizační technologie, například produkty od společnosti Eaton v rámci námi nabízeného sortimentu, se používá všude tam, kde je zapotřebí, aby obsluha měla dobrý přehled o určitém stavu a procesu. Může se jednat o akustický poplach v zabezpečovacím systému nebo vizuální signalizaci ve zdravotnickém zařízení, která signalizuje například, že lékař v ordinaci právě ošetřuje pacienta. V průmyslové oblasti upozorňují signalizační systémy na různá nebezpečí, která mohou nastat při provozu výrobních strojů. Zajišťují také signalizaci toho, že pominula nebezpečná situace a obsluha může znovu bezpečně přistoupit k práci na stroji. Při údržbě a provozu poskytuje signalizace informace o tom, kdy smí a kdy nesmí být stroj uveden do provozu.

Použití optické a akustické signalizace je nezbytné pro bezpečnost zaměstnanců při stavbě železniční dráhy nebo silnic. Dopravní signalizace na pozemních komunikacích označuje pro řidiče například zúžení vozovky. Při budování železniční dráhy se pak používají především akustické signály. Tato signalizace varuje dělníky před projíždějícím vlakem a musí být natolik hlasitá, aby ji bylo možné vždy spolehlivě zaznamenat i při práci s hlučnějšími pracovními stroji. Parkovací garáže nabízejí další využití signalizační techniky: Světelný signál ve formě semaforu signalizuje, zda jsou v garáži i nadále volná parkovací místa.

Během spouštění a vytahování rolet je vhodné, to platí zejména pro hlučnější prostředí, aktivovat zároveň i vizuální a akustickou signalizaci a varovat tak ostatní, aby se nezdržovali v určitém prostoru. Akustická signalizace přitom hraje velmi významnou roli v případě spuštění požárního poplachu. V praxi však existuje celá řada dalších možností pro využití signalizačních systémů – a to v průmyslu, obchodu, stavebnictví, dopravě i zdravotnictví.

Jaké typy signalizační technologie existují?

Signalizační technologie se dělí na generátory akustických signálů, generátory optických signálů a tzv. kombinované generátory signálů. Generátor akustického signálu může být například elektronická siréna, motorová siréna, houkačka, reproduktor anebo zvonek. Pro akustickou signalizaci je vhodné dosáhnout maximální hlasitosti od 65 dB a někdy až 120 dB. Jako generátor optické signalizace může sloužit například LED stroboskop, blikač, trvalé světlo, vestavěné světlo nebo rotující světlo. Vyjma běžných žárovek, halogenů a xenonů se jako osvětlovací prostředek však stále více používá energeticky úsporná technologie LED osvětlení. Světelný výkon generátoru signálu je rozhodující pro dobrou optickou viditelnost optické signalizace i v dobře osvětleném prostředí (například i na přímém slunci). K dispozici jsou světla s výkonem od 30 kandel do 400 kandel.

Signalizační sloupky představují speciální formu generátorů optického signálu. Tato zařízení přitom mohou vizuálně reprezentovat například 3 nebo několik různých provozních stavů. K tomu se často používají barvy zavedené v systému semaforů – červená, žlutá a zelená. Společnost Werma a Pfannenberg mají s vývojem těchto sloupků dlouhodobé zkušenosti a nabízejí tak širokou škálu signalizační techniky. Jak sám název napovídá, kombinované signalizační sloupky kombinují výhody optických a akustických signálů. Obvykle se tato zařízení používají v rámci zabezpečovacích systémů. V interiérech může mít použití kombinovaných zařízení zvláštní význam zejména v hlučnějším provozním prostředí. Výstražná signalizace je tak dobře opticky i akusticky rozpoznatelná. Vhodnou volbou pro kombinované signalizační zařízení je systém Asserta AV s xenonovým zábleskovým světlem od společnosti ComPro.

Co je třeba vzít v úvahu při nákupu komponent pro signalizační technologii?

Hlavní kritérium pro výběr signalizační technologie vždy závisí na konkrétní aplikaci. Pro zařízení, která budou používána ve venkovním prostředí, je vyžadován dostatečně vysoký stupeň ochrany (například IP 67). V závislosti na určitém prostředí může být tento typ ochrany vyžadován i v dílnách nebo v jiném a náročném prostředí. Světelná nebo akustická signalizační technika instalovaná v bezprostřední blízkosti pracovního prostoru by přitom měla být vybavena odpovídající ochranou proti mechanickému poškození. V úvahu je rovněž nezbytné brát maximální přípustnou provozní teplotu okolního vzduchu. Ne vždy každý komponent signalizační technologie je vhodný například do chladíren nebo jiných místností, v nichž převládají extrémně nízké nebo naopak vysoké teploty.

Zvláštní význam pro signalizační techniku tvoří dostatečná svítivost a potřebná hlasitost akustického výstupu. Optické signály musí být dokonale rozpoznatelné i za velmi jasného okolního osvětlení (zejména na přímém slunci). To samé platí pro akustickou signalizaci, která musí být dobře slyšet i v posledním koutě dílny za plného provozu. Věnujte proto při výběru vhodných komponentů maximální pozornost dostatečnému výkonu. Na závěr je nezbytné vybrat samotné provedení signalizace. K dispozici jsou komponenty instalované na povrch nebo zařízení, která jsou určena pro integraci přímo do výrobního stroje.

Náš praktický tip: Informace o časovém limitu pro zabezpečovací systémy!

V rámci EU platí v oblasti signalizační techniky velmi přísná pravidla. Jedná se zejména o stanovení doby trvání akustické signalizace poplachových událostí. V evropských zemích může poplachová signalizace trvat maximálně 3 minuty, přičemž není povoleno automatické opakování akustické signalizace. Například ve švýcarské Basileji je z důvodu ochrany proti hluku akustická signalizace zcela zakázána.

FAQ – Nejčastěji kladené dotazy na téma signalizační technologie

Které předpisy se vztahují na optická signalizační zařízení používaná v kombinaci s poplachovými systémy?

V případě poplachové události musí být v souladu s DIN 6163 použita červená signalizace. Pro požární signalizaci naopak musí být použité signální světlo s červenou nebo bílou barvu.

Co je potřeba vzít v úvahu při provozu zabezpečovacího systému s venkovní sirénou?

Poplachová siréna musí poskytovat minimální objem akustického výstupu 110 dB (A). Kryt, ve kterém je umístěna siréna, musí zároveň obsahovat bezpečnostní prvky proti sabotáži (tamperový kontakt).

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář