5G v Rittalu: Nový standard mobilní komunikace si najde cestu směrem k výrobě

Datum 15.07.2020

Rittal je jedním z prvních průmyslových hráčů, který implementuje lokální frekvenci sítě 5G. Před koncem roku 2020 bude v novém německém závodě v Haigeru instalována soukromá mobilní komunikační síť 5G. První pilotní projekty, například v oblasti monitorování a analýzy výroby, již byly definovány.

Rittal chce instalovat a co nejrychleji zprovoznit 5G mobilní komunikační síť v Haigeru v reálném výrobním prostředí. Nová bezdrátová technologie je zaměřena na výrazné urychlení a zjednodušení datového toku – například při video porovnání dodaného množství zboží s uloženými daty objednávky a při postupné implementaci analytik pro preventivní údržbu.

„Výkonná mobilní komunikační technologie 5G nám umožňuje ještě vice využívat potenciál a výhody digitalizace našich výrobních procesů. Chceme se posunout na další úroveň, abychom zvýšili flexibilitu a efektivitu našeho výrobního procesu,” říká Carsten Röttchen, ředitel pro mezinárodní výrobu v Rittalu.

S novým standardem 5G mobilní komunikace lze data zpracovávat rychlostí 10 gigabitů za sekundu. To je 100krát rychlejší než u současného standardu LTE. 5G je považována za technologii budoucnosti, což bude znamenat, že průmyslové výrobní procesy lze ještě lépe propojit a ovládat, a také plně využít potenciál Průmyslu 4.0. „Očekáváme, že velká šířka pásma, nízká prodleva, schopnost pracovat v reálném čase, zlepšená dostupnost a vysoká úroveň spolehlivosti zajistí další zefektivnění výrobních procesů v našem závodě, protože budeme schopni integrovat technologii 5G do výrobně hodnotících a kontrolních mechanismů během prvních zkušebních testů, “vysvětluje pan Röttchen.

Edge cloud datové centrum v provozu

V budoucnu bude možné shromažďovat data, která jsou generována a vyžadována u senzorů, komponentů, strojů nebo robotů rychleji než kdykoli předtím v edge nebo cloud datovém centru, a pak je nechat analyzovat a vyhodnotit pomocí umělé inteligence (artificial intelligen-ce). V novém německém závodě v Haigeru již byly splněny potřebné požadavky na IT vybavení. Například je v provozu ONCITE. Jedná se o vysoce dostupné edge-cloud datové centrum založené na umělé inteligenci pro rychlé zpracování a analýzy průmyslových dat v reálném čase. Toto jedinečné řešení, které nedávno získalo ocenění „Innovation Champions Award“, bylo uvedeno na trh. „Jakmile bude testování v Haigeru úspěšně dokončeno, nabídneme ostatním zákazníkům technologii 5G jako součást produktu ONCITE,“ říká Dr. Ritz, ředitel German Edge Cloud, člen skupiny Friedhelm Loh.

“Jsme na nový systém připraveni. Můžeme podstoupit další kroky, jakmile výrobci zpřístupní příslušná zařízení pro technologii 5G. Očekáváme, že instalace technologie potřebné pro první zkušební testy bude kompletní do konce roku 2020,“ vysvětluje Andreas Huck, ředitel oddělení Controlling, Accounting, HR a IT ve společnosti Rittal.

Vysoce automatizovaná výroba v Haigeru

V novém závodě v Haigeru je v provozu více než 100 high-tech strojů a zařízení s výrobou cca. 9 000 kom-paktních a malých rozváděčových skříní AX a KX denně na ploše 24 000 m2. Závod je vysoce automatizovaný a ročně zpracovává kolem 35 000 metrických tun oceli.

Řídicí systémy vyšší úrovně již dnes kombinují stroje a manipulační systémy a vytvářejí komunikační síť podle standardů Průmyslu 4.0. V závodě je v provozu dvacet samořídicích dopravních systémů. Balení, etiketování a další přeprava až k distribuci jsou také automatizované. S pomocí inteligentních systémů, které se nepřetržitě učí, bude možné v budoucnu zkrátit prostoje mezi naplánova-nou údržbou a výrobním procesem.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář