Nové počítadlo bleskových impulzů PBI-7 od firmy Hakel

Datum 20.07.2020

Počítadlo bleskových impulzů je zařízení, které poskytuje informaci o počtu zásahů blesku do jímací soustavy objektu. Jedná se o záznamové zařízení, které spolu s provedením následné revize slouží ke sledování stavu hromosvodné soustavy v průběhu jejího života.

PBI-7 je novou generací počítadla bleskových impulzů, které se instaluje přímo na hromosvod objektu. Nové počítadlo si zachovává všechny vlastnosti předchůdce (HAKEL PBI-5). Navíc je vybaveno novinkami, které PBI-7 řadí mezi přední přístroje v této kategorii na trhu.

Hlavní inovací je funkce určení zbývající kapacity baterie. Počítadlo tak samo zákazníkovi řekne, zda je nutná výměna baterie. Velkou výhodou PBI-7 je extrémně nízká spotřeba, která je nižší než 10 μA proudu v klidovém stavu. S odpovídajícím typem baterie přesahuje teoreticky doba činnosti jedné sady baterií 30 let. Reálná doba provozu do výměny baterií je počítána minimálně na pět let.

Nový typ PBI-7 poskytuje podrobný přehled o počtu svedených impulzů a jejich časovém rozložení. Každý zaznamenaný impulz je opatřen časovou značkou, podle které lze jednoznačně identifikovat, kdy ke svodu došlo s přesností na vteřiny.

PBI-7 prošlo během vývoje typovými zkouškami reakce, které se skládaly ze tří zkoušek různého typu. Za prvé se jednalo o zkoušky hraničního proudu, tedy proudu, který počítadlo ještě nezaznamená. Tato hodnota je velice důležitá zejména proto, aby bylo vyloučeno, že počítadlo nebude reagovat na možné ruchy a přepětí, které nedosahují požadované úrovně pro bleskový proud. V případě PBI-7 je tato hodnota rovna 0,5 kA.

Za druhé jde o zkoušku minimálního proudu, který již počítadlo spolehlivě započítá. V tomto případě 1 kA. A poslední je zkouška maximálního proudu, který počítadlo započítá, aniž dojde k poškození přístroje. PBI-7 má tuto hodnotu stanovenou na 100 kA. Všechny tři zkoušky se prováděly v obou polaritách impulzního proudu a pro vlny 8/20 i 10/350.

PBI-7 prošlo všemi zkouškami úspěšně. Odzkoušena byla také varianta montáže pomocí redukční sady, která umožňuje instalaci namísto kulatého svodového drátu na svodový pás. Tato varianta se používá v některých anglicky hovořících zemích nebo v Asii.

Výrobek také splňuje normu IEC 62561-6, která standardizuje čítače úderu blesku. Nové počítadlo PBI-7 je jedno z prvních, které danou normu splňuje v plném rozsahu.

Bc. Michal Závodník, Hakel
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář