Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110 kV

Datum 23.07.2020

Provozovatelé přenosové a distribučních sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokončili projekt „Rozšíření modelu elektrizační soustavy v dispečerském řídicím systému o část distribuční sítě se jmenovitým napětím 110 kV“. Nový model poskytne dispečerům ČEPS detailnější přehled o elektrizační soustavě a zefektivní spolupráci s dispečinky provozovatelů distribučních sítí.  

Rozšířený model zvyšuje přesnost síťových výpočtů a pomáhá optimalizovat provoz přenosové soustavy na rozhraní s distribučními soustavami. Pro vlastní realizaci bylo nutné domluvit a zajistit online výměnu dat mezi společností ČEPS a provozovateli distribučních soustav na úrovni řídicích systémů a dále pravidelnou výměnu strukturálních dat. 

„Rozšířený model využíváme v operativním řízení i v přípravě provozu pro zlepšení koordinace mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami. Umožňuje například použití komplexních algoritmů pro koordinaci regulace napětí na rozhraní přenosové a distribuční soustavy, které nově zohledňují stav v celé distribuční oblasti, a ne jen stav v předacích místech,“ řekl ředitel sekce Dispečerské řízení ČEPS Miroslav Šula.

„Jako provozovatel více než 10 tisíc km vedení velmi vysokého napětí vnímáme potřebu stále efektivnějšího řízení a koordinace provozu přenosové a distribuční soustavy. Nový rozšířený model umožní efektivnější řízení elektrizační soustavy v časech rostoucích požadavků zákazníků na připojování nových decentrálních zdrojů a rozšiřování elektromobility,“ nabízí pohled největšího provozovatele tuzemské distribuční sítě Radim Černý, ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce.

„Rozšířený model elektrizační soustavy pomohl zavést jednoznačnost značení objektů připojených do elektrizační soustavy na úrovni přenosové soustavy a sítě 110 kV v celé České republice. Vzájemným předáváním dat se společností ČEPS jsme získali informace o aktuálních poměrech v přenosové soustavě, které jsou potřebné pro dispečerské řízení. Díky sdílení dat v reálném čase jsme také mohli zavést nový způsob provozování sítě 110 kV, což nám umožnilo ještě více zlepšit zajištěnost napájení našich odběratelů,“ uvedl Petr Vaculík, vedoucí Dispečerského řízení sítí společnosti E.ON Distribuce.

„Výměnu online informací na úrovní operativního řízení a strukturálních dat jsme uvítali, protože ve svém důsledku umožňuje zvýšit spolehlivost dodávek elektřiny nejen v našem pražském regionu, ale i v celé České republice. Tato pokročilejší výměna dat navazuje na již zprovozněnou komunikaci EVS, Energetický výstražný systém, v operativním řízení, kdy naopak dispečink ČEPS online informuje dispečinky PDS ve zjednodušené formě o událostech v přenosové soustavě a naši dispečeři mohou v předstihu přijímat příslušná opatření,“ prohlásil Jiří Hradecký, vedoucí sekce Řízení sítí PREdistribuce, a. s.

Rozšíření modelu naplňuje požadavky evropské energetické legislativy, zejm. nařízení Komise (EU) 2017/1485 (SOGL).

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář