Řecko propojí Krétu stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí

Datum 13.08.2020

Popisek ob

Konsorcium vedené společností Siemens Energy získalo zakázku na dvě konvertorové stanice pro propojení stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) Kréty, největšího a nejlidnatějšího ostrova Řecka, s pevninou. Tento projekt umožní přenos až 1 000 MW elektřiny. Tím se zvýší spolehlivost dodávky energie na Krétě a usnadní integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrické sítě. Zákazníkem je Ariadne Interconnection S.P.S.A., dcera řeckého nezávislého provozovatele přenosové soustavy IPTO. Uvedení propojovacího vedení do provozu je naplánováno na polovinu roku 2023. Celkový objem zakázky pro konsorcium je 370 milionů EUR.

  • Propojení stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) Attika – Kréta zajistí bezpečnější dodávku elektřiny a zvýší integraci energie z obnovitelných zdrojů
  • Projekt sníží v prvním roce provozu emise CO2 o 0,5 milionu tun
  • Celkový objem zakázky pro konsorcium vedené společností Siemens je 370 mil. EUR

V současné době se krétské zásobování energií spoléhá hlavně na zastaralé elektrárny na fosilní paliva, které budou do konce roku 2022 uzavřeny. Propojovací vedení usnadní přenos energie z obnovitelných zdrojů generovaných na řecké pevnině na ostrov. V prvním úplném roce provozu tedy propojovací vedení sníží emise uhlíku o 500 000 tun.

„Propojení Attika – Kréta je dalším příkladem toho, jak mohou moderní řešení pomoci snížit potřebu fosilních paliv a emisí CO2 i v místech, kde to zdánlivě není možné. Nyní budou moci i obyvatelé Kréty využívat energii z obnovitelných zdrojů stejně jako v pevninském Řecku,“ řekl Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o. 

Siemens bude v konsorciu spolupracovat s jednou z předních řeckých stavebních společností, TERNA S.A. (člen skupiny GEK TERNA Group). Zakázka obsahuje návrh, dodávku a instalaci konvertorového systému o výkonu 1 000 MW při stejnosměrném napětí ± 500 kV, zapouzdřenou rozvodnu s plynovou izolací (GIS) na Krétě, včetně desetileté servisní smlouvy na GIS a systémy řízení a chránění obou stanic HVDC. Obě konvertorové stanice – jedna umístěná v oblasti Attika nedaleko Athén a druhá poblíž Damasty na severu Kréty – budou propojeny napájecím kabelem stejnosměrného přenosu o délce 330 kilometrů. Terna bude zodpovědná za rozvody vvn, za celé stavební práce a za výstavbu veškerého vybavení projektu HVDC.

Obě konvertorové stanice budou používat napěťové konvertory HVDC Plus v modulárním uspořádání víceúrovňových konvertorů, které převádí střídavý proud na stejnosměrný proud a zpět na střídavý proud na druhé straně linky. Systém kombinuje výhody přenosu HVDC s výhodami, jako jsou řízení střídavého napětí, schopnost okamžitého startu, minimalizace ztrát přenosu energie, stabilizace sítě a vysoká dostupnost.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář