Leaderboard Murr 1350 x 200 px

Dvoupólové zkoušečky napětí – co jste možná nevěděli!

Datum 19.08.2020

Co je to dvoupólová zkoušečka napětí?

Zkoušečka napětí je elektrický testovací přístroj, který slouží pro ověření beznapěťového stavu v elektrickém obvodu. V souladu s normou VDE 0682, část 401 je dvoupólová zkoušečka napětí jediným vhodným přístrojem, který splňuje požadavky zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Každý, kdo pracuje na elektrickém zařízení, musí používat vhodné měřicí/testovací přístroje, jako je například dvoupólová zkoušečka napětí proto, aby mohl na obvodech ověřit beznapěťový stav resp. detekovat napětí na všech pólech nebo proto, aby mohlo dojít k zaznamenání zbytkového napětí v důsledku připojené zátěže nebo pro ověření, zda nedošlo k zapojení nesprávného vodiče v rámci konkrétního kabelu.

Zkoušečky napětí pro elektrické obvody do 1 kV (1000 V) mají dvoupólové provedení s různými možnostmi pro zobrazení výsledků a integrovanou funkcí pro automatické testování. Napětí v obvodu může být indikováno buď rozsvícením doutnavky, popřípadě LED kontrolkami se zobrazením hodnoty na displeji. Většina zkoušeček nabízí možnost indikace úrovně resp. velikosti hodnoty napětí.

Jaké typy dvoupólových zkoušeček napětí existují?

Některé dvoupólové zkoušečky nabízejí různé možnosti i nad rámec funkce pro běžné testování napětí:

 • Zobrazení výsledku zkoušky napětí prostřednictvím LED kontrolek nebo na digitálním LCD displeji. Zkoušečky s ručkovými ukazateli již v nabídce nejsou k dispozici.
 • Jednopólový test napětí.
 • Dvoupólový test rotace fází, u které není zapotřebí další osoby a „třetí ruky“.
 • Možnost přepnutí vstupní impedance (zátěžový test) po stisku dvou tlačítek na zkoušečce pro testování funkce proudových chráničů (RCD).
 • Automatické rozpoznání střídavého napětí a stejnosměrného napětí s ukazatelem polarity.
 • Krytí až IP 64, odolnost proti stříkající vodě a vniknutí prachu.
 • Kalibrované přístroje / zkušební certifikáty s označením kategorie měření a stupně ochrany.
 • Ochranné krytky pro oba zkušební hroty. Z důvodu ochrany před úrazem jsou zkušební hroty zčásti opatřené neodnímatelnou ochranou izolací.
 • Osvětlení místa měření.
 • Západkový nebo magnetický systém pro uchycení obou zkušebních hrotů ve vzdálenosti 19 mm od sebe pro testování běžných elektrických zásuvek po uchopení zkoušečky do jedné ruky.

Dvoupólové zkoušečky napětí, které najdete v nabídce u Conrada

 •  TÜV (Technischer Überwachungs-Verein): Sdružení pro technický dohled – Registrované organizace, které provádějí, coby technická zkušebna, bezpečnostní kontroly v souladu se státními normami a ostatními bezpečnostními a právními předpisy.
 • CE: Označení, při jehož použití výrobce prohlašuje to, že jeho výrobek splňuje zvláštní požadavky (aktuálně platné předpisy a normy).
 • VDE (Verband der Elektrotechnik): Technické a vědecké sdružení pro elektroniku a informační technologie, které bylo v Německu založeno již v roce 1893.
 • CSA (Canadian Standard Association): Nezávislá kanadská organizace pro vývoj standardů v různých oblastech výroby.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář