Rychlá změna receptury díky softwaru od společnosti Siemens

Datum 24.08.2020

Společnost Siemens rozšiřuje své portfolio vizualizačního systému Simatic WinCC Unified a představuje dvě nová řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES), která umožňují rychlou orchestraci a úpravu výrobních pořadí v oblasti řízení a sledování procesů recepturové výroby, která se využívá například v potravinářském a nápojovém průmyslu.

  • Nová softwarová řešení pro řízení a sledování recepturových procesů výroby
  • Snadná orchestrace výrobních fází prostřednictvím řešení „WinCC Unified Line Coordination“ (LCS)
  • Rychlé změny v receptuře a výrobních krocích díky řešení „WinCC Unified Sequence“ (SES) 

Díky novým softwarovým možnostem mohou uživatelé flexibilně navrhovat výrobní pořadí, sledovat různé části závodu či zařízení, a tak lépe a rovnoměrněji využívat kapacitu jednotlivých výrobních strojů a dosáhnout vyšší efektivity a hospodárnosti. 

V případě obou řešení – SES i LCS – společnost Siemens dodává automatizační moduly a příslušné ovládací prvky pro vizualizaci, které lze využívat v inženýrském prostředí TIA Portal. Parametry výrobního pořadí je možné navrhnout pomocí příslušných modulů a ušetřit tak úsilí vynaložené na programování a inženýring. Obě chytrá řešení SES i LCS lze různě kombinovat tak, aby splňovala individuální požadavky zákazníků.

Díky novému řešení WinCC Unified Line Coordination (LCS) je možné procesy recepturově i dávkově řízené výroby automatizovat v TIA portálu. Výrobní pořadí propojených strojů ve výrobní lince lze koordinovat, synchronizovat a monitorovat pomocí řídícího systému Simatic S7-1500 a WinCC Unified. Tato nová softwarová funkcionalita je přizpůsobena technologickým požadavkům různých procesů prostřednictvím příslušných standardních funkcí.

Například u závodů založených na standardu ISA-88 pro řízení dávkového zpracování, mohou uživatelé v TIA portálu navrhovat v souladu s technologickou hierarchií a standardizovat výrobní procesy pomocí recepturového systému. Softwarový balíček obsahuje nezbytné technické i runtime součásti pro řízení receptur a také ovládací prvky pro vizualizaci. Možnosti monitorování navíc nabízejí vyšší transparentnost při sledování plánovaných nebo aktuálních výrobních procesů. V současné verzi LCS podporuje výrobní pořadí, která jsou naprogramována pomocí řídicího systému Simatic S7-1500 nebo WinCC Unified Sequence (SES).

Díky řešení Sequence (SES) mohou uživatelé flexibilně navrhovat a automatizovat jednotlivé výrobní kroky na úrovni jednotlivých strojů i celého závodu. To znamená, že výrobní pořadí a parametry mohou být kdykoli upraveny, dokonce i během provozu, a to bez nutnosti provedení změn v PLC programu. Obsluha může manuálně online přistupovat k automatickému pořadí a přeskočit na další krok nebo podle potřeby upravit nastavené hodnoty. Taková potřeba může vyvstat například v situaci, kdy dojde ke změně suroviny, nebo obecně, pokud je potřeba změnit pořadí jednotlivých výrobních kroků pro flexibilnější výrobu.

V aktuální verzi podporuje LCS produkční sekvence, které jsou 

řízeny pomocí řídícího systému Simatic S7-1500. Nové softwarové řešení navíc umožňuje realizovat požadavky v reálném čase a podporuje tak spolehlivý provoz zařízení a vysokou úroveň dostupnosti systému.

Řešení SES je rovněž založeno na standardizovaných výrobních sekvencích podle ISA-88 a díky široké šklále dostupných velikostí modulů je vhodné pro malé i velké závody. Integrovaný systém vizualizace a funkční moduly dodávané v portálu TIA navíc uživateli zajišťují maximální efektivitu inženýringu zkrácením doby potřebné k uvedení do provozu a testování.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář