Alessandro Volta svými objevy nadchnul i Napoleona

Datum 23.09.2020

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta se narodil před 275 lety ve městě Como, v malebném prostředí slavného italského Komžského jezera – 18. února 1745. Byl italským fyzikem proslulým objevy v oboru elektřiny. Objevil například elektrický článek ponořením dvou různých kovů do kapaliny případně pomocí vložení vlhké plsti nebo papíru mezi dva kovy, také vynalezl třecí elektřinu nebo zdokonalil kondenzátor.

Už ve věku 24 let vydal svoji první vědeckou práci popisující souvislosti mezi elektřinou a magnetismem nazvanou „O přitažlivé síle ohně elektrického a jevech s tím souvisejících“, což byl předpoklad jeho vědeckého zaměření. Mezi jeho největšími obdivovateli byl i samotný Napoleon Bonaparte, který se zúčastnil jeho přednášky na Akademii věd v Paříži. Navzdory své slávě zůstal skromný a odevzdaný své práci. Od roku 1774 zastával místo profesora fyziky na královské škole v Como a o 5 let později přešel na Univerzitu Pavia, založenou už Karlem IV.

Díky tomu, že se Volta oženil až ve svých 49 letech a měl se svou manželkou tři děti, chtěl odejít do penze dříve. Napoleon mu to však neumožnil. Volta musel zůstat na univerzitě v Pavii, byl však alespoň osvobozen od přednáškové činnosti. Porážka Napoleona neměla na jeho postavení vliv, později ho rakouský císař František II. jmenoval děkanem filozofické fakulty.

Do penze odešel až po 20 letech strávených na univerzitě – v roce 1819. Tu trávil v rodném městě Como až do své smrti 5. bře­zna 1827, kdy umřel na následky zimnice. Jednotka elektrického napětí volt nese svůj název na jeho počest, stejně jako portál & magazín Volty.cz.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář