Když potřebujete nakrmit draka a princezna zrovna není po ruce…

Datum 24.09.2020

Dva úchvatní světelní draci zavěšení u stropu vstupní haly nově vybudovaného hotelu Imperial Pacific na tichomořském ostrově Saipan. Každý 20 tun váhy, 32 metrů délky a dohromady 2,5 milionu kusů křišťálů, které se na 26 tisíc kovových šupin vyplétaly ručně kámen po kameni. To je výsledek tříleté práce české sklářské a designérské společnosti Lasvit.

Jedná se o nejrozměrnější šperk i svítidlo na světě, který usiluje o zápis do Guines-sovy knihy rekordů. „Tento projekt je tím největším, co jsme kdy vyrobili. Posunuli jsme díky němu hranice toho, co lze ze skla a kovu vyrobit. Museli jsme zde spojit dvě tradiční řemesla – sklářství a kovářství. Využili jsme hluboké znalosti z obou oborů a výsledek obohatili o nejmodernější technologie,“ řekl k projektu Leon Jakimič, majitel a prezident společnosti.

Složitá lokalita, složité požadavky, elegantní řešení

Zajímavou výzvou byla i lokalita, na které instalace probíhala. Ostrov Saipan se nachází v seizmicky aktivní oblasti, a proto byl kladen důraz na pružnost a nízkou hmotnost celé konstrukce. Těla draků jsou dutá a skrývají v sobě „technické zázemí“ v podobě rozvodných skříní a kabeláže. Toto technické řešení umožnilo nerušený pohled na draky při zachování všech technických požadavků. Dutá konstrukce dovolovala technikům pohybovat se během instalace uvnitř již zavěšených draků, stejně tak umožňuje přístup i během případné údržby.

Dutá konstrukce draků dovolovala technikům pohybovat se během instalace uvnitř již zavěšených draků, stejně tak dovoluje přístup i během případné údržby.

Již zmiňované kovové šupiny pokryté broušenými křišťály jsou podsvíceny programovatelnými a vzdáleně ovládanými LED moduly. Díky nim lze draky ve vteřině „převléct“ do jakékoliv barevné představy. Obsluha má k dispozici různé přednastavené barevné kombinace a světelné scény, ať už statické, ale i dynamické v podobě různých barevných vln. Celková spotřeba LED diod v jednom drakovi je přibližně 25 kW a tento výkon musel být dodán a jištěn tak, aby provoz těchto šperků byl bezpečný. Současně musela být celá elektro výzbroj co nejlehčí. Z tohoto důvodu byla zvolena koncepce distribuovaných elektrorozvaděčů, v kterých je měněno napájecí napětí 3 x 480 V 60 Hz na 24 V DC. Tento rozvaděč současně obsahuje DMX kontroléry a elektronické jištění příslušných sekcí.

Draky krmí produkty WAGO

Pro napájení a jištění byly zvoleny produkty společnosti WAGO. Důležitými atributy byla celosvětová dostupnost produktů i služeb, technická podpora při návrhu a oživování, ale také splnění výjimečných technických požadavků. Pro takovouto instalaci na území USA je totiž nutné, aby zařízení splňovalo NEC Class 2 standard (omezený maximální výkon a nemožnost dodání většího výkonu i v případě jedné poruchy v napájecím řetězci). Protože celé elektro vybavení je umístěno uvnitř draka zavěšeného 7 metrů vysoko a neumožňuje jednoduchý přístup jako do běžného rozvaděče, bylo také nutné mít k dispozici informaci o stavu jednotlivých sekcí draka (napájecí proud a napětí) a případně mít možnost tyto sekce zapnout při výpadku jističe. Tento požadavek v době návrhu splňovaly jen elektronické jističe WAGO, typy 787-1662/004-1000 (2kanálová varianta) a 787-1664/004-1000 (4kanálová varianta). Ty v kombinaci s třífázovými zdroji řady PRO (typ 787-840) vytvořily dokonalou kombinaci pro napájení draků.

Třífázový zdroj řady PRO a čtyřkanálová varianta elektronického jističe WAGO.

A opět ta složitost lokality

Celý ostrov je napájen z dieselagregátů, které při připojování a odpojování způsobují v místních podmínkách rázy v síti, případně kolísání napětí. Díky velkému rozsahu vstupního napětí zdroje WAGO i v těchto podmínkách dodávají stabilní výstupní napětí. Zdroje také dokážou pracovat ve velkém rozsahu teplot a vlhkostí. Jističe při sepnutí spínají jednotlivé kanály za sebou, a tím i ony zmenšují případné rázy v síti. Nesepne se celý výkon 25 kW v jeden okamžik, ale postupně ve velmi krátké sekvenci, při které na dracích není postřehnutelný žádný rušivý vizuální element. Údaje z jističů jsou vyčítány pomocí PLC WAGO PFC200 (typ 750-8202) a dále předávány do vizualizačního prostředí (Reliance). To umožňuje provádět dlouhodobou diagnostiku, ale hlavně lze jednotlivé napájecí sekce draků ovládat vzdáleně. Pro tyto úkony tedy není nutná fyzická přítomnost technika, ať už uvnitř draka nebo vůbec na ostrově. V závěru se jen krátce vraťme k již zmiňovaným LED modulům. Značka WAGO je asi nejvíce spojována s pružinovými svorkami. I ty si v dracích našly své místo. Právě jednotlivé LED moduly jsou totiž osazeny WAGO svorkami určenými pro LED osvětlení. Použito bylo přibližně 100.000 ks typů 2060-452/998-404 a 2060-453/998-404. Vedle těchto mini svorek byly na projektu v rozvaděčích použity řadové svorky TOPJOB®S a za zmínku stojí také relé řady 788.

A jedna perlička na závěr

Společnost WAGO je jedním z předních světových výrobců technologií pro automatizaci budov. Nabízí se zde proto na závěr směrem k této krásné zakázce společnosti Lasvit jedno zajímavé srovnání. Oba draci komunikují enormní množství informací. Konkrétně se jedná o cca 3 000 datových bodů. Z pohledu komunikace tedy tyto dva šperky odpovídají jedné menší kancelářské budově.

Text: Zdeněk Štěpka, marketing
Tomáš Fencl, technická podpora
Foto: Lasvit, WAGO

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

Napsat komentář