ČEPS si ověřila krizovou a havarijní připravenost v rozvodně Čechy Střed

Datum 26.09.2020

Ve dnech 24.–25. 9. 2020 proběhlo v rozvodně Čechy Střed společnosti ČEPS bezpečnostní cvičení Safeguard 2020. Ve spolupráci s MERO ČR, a.s., a Policií České republiky si provozovatel přenosové soustavy ověřil krizovou a havarijní připravenost a součinnost se složkami integrovaného záchranného systému. 

Námětem cvičení byla příprava a zajištění střežení a ochrany elektrické stanice Čechy Střed společnosti ČEPS z důvodu zhoršené bezpečnostní situace. V rámci cvičení byla ověřena akceschopnost a součinnost Policie ČR při zásahu v podmínkách elektrické stanice. Současně došlo k ověření komunikačních kanálů a spojení. 

„Letošní ročník z řady součinnostních cvičení, která pravidelně pořádáme ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, potvrzuje, že společnost ČEPS dělá maximum pro to, aby byla kvalitně připravena na možné krizové situace,“ řekl Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS. 

Cvičení proběhlo ve spolupráci se společností MERO ČR, a.s., která je provozovatelem ropovodů na českém území. Společnosti ČEPS a MERO dlouhodobě spolupracují v oblasti ochrany klíčových prvků kritické infrastruktury státu. Předseda představenstva MERO ČR, a.s., Jaroslav Kocián dodal: „Akce ověřila připravenost naší společnosti řešit mimořádné události. Prověřili jsme kybernetickou ochranu i fungování Krizového štábu.“ 

ČEPS, a. s.: 
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.  Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km. 
V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). 
Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz. 
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář