ČEZ Energo vybuduje v Prostějově už sedmou kogenerační jednotku

Datum 27.09.2020

????????????????????????????????????

Kogenerační jednotky, které z plynu vyrábějí elektřinu a zároveň teplo a jsou přitom šetrné k životnímu prostředí, získávají v Prostějově stále větší popularitu. ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO už jich ve městě provozuje šest, z toho čtyři pro Domovní správu Prostějov, a nedávno radní rozhodli o instalaci další jednotky, která bude dodávat teplo lidem bydlícím v okolí Holandské ulice. Do vybudování nového zařízení investují energetici přes 12 milionů korun, začít sloužit by mělo přesně za rok v září 2021.

Z šesti prostějovských kogeneračních jednotek čtyři zajišťují teplo a teplou vodu pro obyvatele bytů provozovaných Domovní správou Prostějov, další dvě využívá soukromý sektor v areálu privátní Nemocnice Prostějov a ve Sladovnách Soufflet ČR. „To, že o vytápění touto technologií má zájem veřejný sektor a zároveň soukromé firmy, dokazuje, že systém je dlouhodobě výhodný a má budoucnost,“ řekl David Bauer, generální ředitel ČEZ Energo. Upozornil také na další důležité přínosy kogeneračních jednotek – spolehlivost dodávek a především minimální vliv na životní prostředí.

„V dnešní době plné nejistot je důležité, aby město lidem zajistilo cenově stabilní dodávku tepla a teplé vody. Jak jsme si v posledních letech ověřili, kogenerační jednotky jsou tou nejlepší cestou,“ řekl námětek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.

 Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Výhody jsou nasnadě: Zatímco z některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí, kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor, generátor, výměník tepla, rozvaděče a řídicí systém.

 Instalovaný výkon kogeneračních jednotek v jednotlivých kotelnách:

  • Krasická                                        600 kWe
  • Tylova                                            999 kWe
  • Mozartova                                   1560 kWe
  • Sídliště Svobody                        1560 kWe
  • Areál Nemocnice Prostějov     1560 kWe
  • Areál Sladovny Soufflet ČR     2000 kWe
  • Holandská (nová kotelna)         330 kWe

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 138 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 115,2 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 225 MWt.

 

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář