Factory BI – udělejte z dat opravdu užitečné informace

Datum 29.09.2020

Po několika měsících usilovné práce vám konečně můžeme představit novou službu zpracovávání a reportingu vašich dat z mnoha různých zdrojů. Business Intelligence zpřesní a zpřehlední sebraná data a umožní vám flexibilnější reportování i sofistikovanější rozhodování. Pojďte se seznámit s Factory Business Intelligence, tedy FBI.

Data nestačí sbírat, musíte je vidět

Přehledně zobrazovat data i jejich historické průběhy je zásadní krok v digitalizaci a standardizaci dat. Proč?

  • Vedení závodu umožňuje lépe rozhodovat ve strategických otázkách,
  • střednímu managementu zprostředkovává klíčová výrobní KPI,
  • údržbě pomůže k modernímu condition monitoringu.

Business Intelligence je nástroj, který dokáže data nejen rychle a efektně reportovat, ale především dát do takových souvislostí, které potřebujete znát pro jednotlivá manažerská rozhodování.

Plníte plán? Jaké vznikly ve výrobě prostoje? Kolik nás to stálo? Jsme schopní to dohnat? Za jakou cenu vyrábíme jeden kus? V které části výroby dochází k největším ztrátám energií? Na všechny tyto otázky díky BI odpovíte mnohem rychleji a přesněji.

Poslechněte si, v čem to spočívá

Co může Business Intelligence přinést výrobním firmám a jak to funguje, ve videu vysvětluje Leoš Pfannenstiel, vedoucí týmu FOXON BI.

BI doplňuje naše produkty a služby

Význam sběru a zpracovávání dat je podle nás čím dál důležitější. BI přirozeně rozšiřuje FOXON nabídku produktů a služeb. Do Business Intelligence snadno včleníte data sbíraná pomocí OPC serverů KEPServerEXFIOT seznorůMonnit bezdrátových senzorů, ale i dalších systémů, které ve firmě používáte, např. ERP SAP, MES, systémy údržby a různé excelovské soubory.

FBI přirozeně navazují také na FIOT projekty condition monitoringu. Je to vlastně nástroj, který propojí data technologická s těmi výrobními a finančními a nabídne flexibilní způsob reportování.

FBI = Factory/FOXON Business Intelligence

Pod značkou FBI se skrývají komplexní Business Intelligence řešení, a to zejména pro výrobní podniky (FBI = Factory BI). Zároveň díky tomu využijete mnohaleté zkušenosti se sběrem a reportingem dat, které máme z různých výrob, proto tedy FBI = FOXON BI.

Při implementaci postupujeme agilně, tzn. po menších krocích, dílčích projektech, které vám postupně předáváme a učíme vás s nimi pracovat.

Na jakém principu BI funguje?

Základem je tzv. analytická OLAP kostka, která váš byznys popisuje pomocí definovaných měřítek, dimenzí a vztahů mezi nimi. Umožní tak prozkoumat nové pohledy a souvislosti, které jste kvůli předchozím technologiím nedokázali odhalit.

Data pak zobrazujete např. v Power BI nebo Excelu a tamtéž vytváříte všechny reporty potřebné pro vaše porady a analýzy.

Co může BI přinést právě vaší výrobě?

Objevit a sledovat nová, přesnější KPI, mít podrobnější přehled o výrobních procesech, sjednotit data, se kterými pracují různí lidé v jednotlivých odděleních, nebo získat rychlejší reporty můžete i u vás. Víc informací o BI najdete na našem webu. O tom, jak by mohlo být BI užitečné právě ve vaší firmě, vám rád poví Zdeněk Bubeník, domluvte si s ním nezávaznou schůzku.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář