Od rozvaděče až po vratný buben pásové dopravy

Datum 15.10.2020

Rozložení činností do více oborů je tou nejlepší cestou, jak se vyvarovat existenčních problémů spojených s pozastavením výroby.

Většina výrobních podniků v důsledku koronavirové krize značně přehodnotila svou firemní strategii a snaží se nabízené portfolio rozložit tak, aby v případě výpadku jednoho sortimentu, pokrýval výrobu ještě jiný druh činnosti. Své o tom ví i Ing. Lukáš Bejvl, ředitel výrobní divize společnosti Energovod CZ, a.s. a ELTODO, a.s.

Jak na vás dopadla koronavirová krize a jaké dopady to mělo na vaši výrobu?

Nemůžu naštěstí říct, že bychom v době koronavirové krize trpěli nedostatkem zakázek. Museli jsme pochopitelně přijmout některá preventivní opatření týkající se zamezení šíření nemoci COVID – 19, což se zprvu projevilo mírným snížením produktivity práce. Našim zákazníkům jsme ale přesto byli schopni dodat vše v domluvených termínech. Pozitivní vliv na to měla i skutečnost, že nás nepostihly problémy s dodávkami vstupních materiálů a polotovarů. Vzhledem k tomu, že jsme součástí koncernu ELTODO, bylo také možné využívat volné pracovní kapacity napříč závody v závislosti na povaze produktu. Je pravda, že jsem na trhu zaznamenal pozastavení některých investičních akcí, kterých jsme se chtěli zúčastnit, mám ale pocit, že i tyto projekty se pomalu začínají znovu rozjíždět.

Z Vašich slov vyplývá, že jste krizi překonali bez výrazných ztrát. Je něco, co byste doporučil ostatním výrobním závodům v této nestabilní době?

Velmi nerad dávám doporučení, protože každý má určité možnosti a schopnosti, proto nechci říkat univerzální rady. Nám se nyní osvědčilo, že tyto otřesy v podobě krize lze určitě lépe překonat, pokud se podnik nesoustředí pouze na jeden, dva výrobky, které je schopen dodat úzkému spektru zákazníků, ale svou výrobu maximálním způsobem diverzifikuje, a to jak v podobě výrobků, tak i v podobě segmentace trhů. To znamená, že se podnik zaměřuje na více segmentů různých trhů, kde hledá obchodní příležitosti.

V čem tedy vidíte hlavní výhody diverzifikace výroby?

Rozhodně je to větší soběstačnost v průběhu realizace zakázek a zároveň možnost širšího zaměření z obchodního hlediska. V rámci jednoho obchodního případu je větší procento toho, co můžeme zákazníkovi nabídnout, vytváří se synergický efekt. Například náš výrobní závod zaměřený na strojní výrobu vyrobí ocelovou konstrukci v podobě hraněného nebo kruhového stožáru a náš další závod zaměřený na elektrovýrobu ho dokončí včetně elektrických komponentů. Stejné je to také u výroby stožárů trakčního vedení nebo u výroby dopravních portálů. To jsem vyjmenoval pouze zlomek toho, co vyrábíme, ale důležité je to, že jsme schopni zajistit výrobu od A do Z. Další velkou výhodou je větší kontrola nad interními náklady, a s tím jde ruku v ruce zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Není zde velká závislost na jeden segment trhu, což se projevilo právě v době koronavirové krize, kdy spousta menších podniků tvořících logistický řetězec byla nucena výrobu zastavit. Naše výroba, potažmo celá skupina ELTODO, tak může v době krize lépe a rychleji reagovat a přizpůsobit se poptávkám jiných trhů.

Z toho, jak vaše výrobní možnosti popisujete, to vypadá, že výrobu zajišťuje hned několik výrobních závodů. Kolika výrobními závody vlastně disponujete a kolik máte zaměstnanců?

Disponujeme čtyřmi výrobními závody s přibližně 200 zaměstnanci. Jeden výrobní závod se nachází v Praze, dva v Ústeckém kraji a čtvrtý výrobní závod je ve Středočeském kraji, kousek od Příbrami.

Jaké výrobní možnosti závody mají?

Vzhledem k tomu, že disponujeme rozmanitým technologickým vybavením, řadou zkušených odborníků a v neposlední řadě i mnoha certifikáty, které nás opravňují ke specializované výrobě a hlavně zaručují kvalitu proveditelnosti výrobků, dovolím si tvrdit, že výrobní možnosti našich závodů jsou neomezené. Pokud budu konkrétnější, tak vlastní elektrovýroba se nachází v Praze, kde jsme schopni vyrobit od rozvaděče, přes městský mobiliář až po tramvajové návěstidlo. Další dva výrobní závody na ocelové konstrukce jsou obchodně nezávislé a zároveň slouží jako podpůrná výroba pro náš poslední výrobní závod, který je zaměřen na dodávku technologických celků se zaměřením na vysokou přesnost a jakost výrobků.

Kde se s vašimi výrobky můžeme setkat?

Naše výrobky můžete vídat na každém rohu. Hlavně v Praze to jsou stožáry veřejného osvětlení, chodecká tlačítka nebo tramvajová návěstidla. Na silnicích a dálnicích to jsou zejména portály dopravního značení, včetně značek nebo také informační vozíky, které jsou nasazovány do uzávěr způsobených stavebními pracemi. Na loukách či polích můžete vídat naše trakční stožáry vysokého napětí. S našimi výrobky se můžete setkat i ve vašem domě, a to v podobě bytového rozvaděče. Naše výrobní portfolio je opravdu široké a zákazníkovi jsme schopni dodat jak standardní nabízený výrobek, tak plně customizovaný, který je přizpůsoben požadavkům zákazníka.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář