ALMEMO® Měřicí systém Pouze jeden měřicí přístroj pro všechna čidla

Datum 16.10.2020

Systém ALMEMO® sestává z měřicího přístroje ALMEMO® a z inteligentních připojitelných konektorů ALMEMO® pro příslušný snímač. K dispozici jsou nejrůznější provedení přístrojů od 1-kanálového měřicího přístroje až po zařízení na sběr naměřených údajů s více než 1000 měřicími místy. Většina měřicích přístrojů řady ALMEMO® se liší pouze v provedení (ruční přístroj, stolní zařízení, 19″-zařízení, panelový přístroj, převodník…), v počtu měřicích vstupů (1…250), v indikačních, výstupních a obslužných prvcích, jakož i v napájení.

Existuje široké spektrum snímačů, čidel a signálů, které lze pomocí patentovaného systému konektorů ALMEMO® připojit do jakéhokoli měřicího přístroje ALMEMO®. Přitom není zapotřebí žádné programování, protože všechny snímané údaje jsou uloženy v přípojném konektoru a tím se měřicí přístroj při zapojení konektoru automaticky nakonfiguruje. Pomocí paměti konektoru (EEPROM) lze všechna čidla kalibrovat, upravovat a opatřovat jednoznačným označením. Toto individuální označování snímačů činí strukturu měření přehlednou a zabraňuje záměnám. Chyby čidel jsou opravitelné v konektoru, tzn., že se jednoduchá čidla stávají přesnými snímači naměřených hodnot.

Pro kombinované snímače, např. teploty a vlhkosti vzduchu, je zpravidla zapotřebí pouze jeden společný konektor. Naprogramovaný konektor lze ochránit pomocí odstupňovaného číselného zablokování. Pro nejrůznější aplikace je k dispozici více než 60 standardních rozsahů měření, např. měření: teploty, vlhkosti, proudění, průtoku, tepelného toku, tlaku, otáček, frekvence, odporu, proudu, napětí, síly, tenzometru, dráhy, pH, redoxního potenciálu, vodivosti, O2, CO2, CO, O3 atd. Maximální a minimální hodnoty jsou ukládány automaticky.

Naměřené hodnoty lze zprůměrovat pro jednotlivá měření, pro výstupní cyklus nebo pro celou dobu měření, mezní hodnoty lze kontrolovat pomocí programování max./min. hodnot. Naměřené hodnoty jsou opravitelné v nulovém bodě a mohou být upravovány pomocí faktoru, základní hodnoty, exponentu a fyzikální jednotky. Některé funkce se aktivují až s odpovídajícím konektorem, datovým kabelem nebo modulem. V případě čidel vlhkosti se automaticky vypočítá rosný bod, směšovací poměr, tlak páry a entalpie. V případě měření pomocí vlhkoměrů, snímačů dynamického tlaku a snímačů rozpuštěného kyslíku může být aktuální tlak vzduchu zadán nebo kompenzován automaticky přes snímač tlaku. Při měření dynamického tlaku, pH, vlhkosti vzduchu, rozpuštěného kyslíku a vodivosti lze kompenzovat vliv teploty. V případě průtokových čidel je možné pro měření objemového průtoku zadat průřez potrubí. Pro speciální čidla existuje konektor s integrovanou přizpůsobovací elektronikou. Přístroje jsou vybaveny AD převodníkem s vysokým rozlišením, digitální linearizací (u snímačů Pt100 podle nové teplotní stupnice ITS 90) a digitální kalibrací. Optimální kompenzace referenčního spoje je zajištěna prostřednictvím přesných termistorů v pružině pouzdra. Vstupy měření, napájení a rozhraní jsou odděleny galvanicky.

Dataloggeru ALMEMO® jsou vybaveny vnitřní nebo externí pamětí. Paměť lze konfigurovat jako lineární nebo kruhovou. Paměť přístroje je možné vyčítat selektivně podle času a čísla. Měřicí a výstupní cykly jsou volitelné nezávisle, lze si vybrat výstup nebo uložení naměřených a průměrných hodnot, jakož i minimálních a maximálních hodnot.

Všechny měřicí přístroje jsou adresovatelné přes rozhraní a tím je lze síťově propojit. Pomocí kabelu nebo bezdrátově je možné propojit až 100 přístrojů. Analogová nebo digitální rozhraní nejsou instalována v přístrojích, ale v přípojných konektorech, popř. kabelech. Podle požadavku lze připojit nejrůznější adaptéry, např.: analogové výstupy, různá rozhraní (RS232, RS422, LWL, current-loop, Ethernet, Bluetooth), alarmová čidla nebo aktivační vstupy. Data lze přenášet také přes modem pro pevnou síť (analogová a ISDN) nebo přes mobilní modem pro dálkový přenos s max. přenosovou rychlostí 9600 Bd. Pro tiskárny nebo tabulkové procesory jsou k dispozici vhodné výstupní formáty. Pro grafické znázornění a vyhodnocení naměřených dat jsou k dispozici různé sady programů.

AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář