Matematický model od ČVUT kontroluje ztráty v síti centralizovaného zásobování teplem

Datum 24.10.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo a otestovalo v rámci smluvního výzkumu pro společnost ČEZ Teplárenská matematický model, který přispěje k lepší kontrole stavu sítě centralizovaného zásobování teplem.

Vytvořili jsme matematický model pro různé druhy uložení potrubí (bezkanálové, kanálové, nadzemní) založený na fyzikálních parametrech (geometrie potrubí a jeho uložení, tepelné vlastnosti materiálů, včetně jejich degradace s časem) a zákonitostech přenosu tepla.

Model jsme úspěšně validovali s údaji vyhodnocovanými v měsíčních intervalech v letech 2013 až 2019 na dvou rozvodech lišících se způsobem uložení. Hlouběji jsme pak zkoumali různé vlivy klimatických podmínek (sluneční záření, rychlost proudění vzduchu). Vytvořený model bude sloužit pro predikci tepelných ztrát a případnou diagnostiku degradace tepelné izolace či závad na rozvodu.

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář