Probíhá realizace klinických studií s využitím telemedicínského systému

Datum 31.10.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na záměru provést pilotní a následně plnohodnotné klinické studie založené na sběru dat z běžného života lidí trpících chronickými chorobami. Pro tento účel je využíván telemedicínský systém Diani s moduly zaměřenými na nemocné s diabetem, hypertenzí a také na pacienty, u nichž je třeba průběžně sledovat úroveň fyzické aktivity.

Ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a dalšími partnery vznikl systém Diani, který byl otestován v Laboratoři personalizované telemedicíny ČVUT UCEEB. S pomocí tohoto systému pak byla realizována klinická studie SOMA zaměřená na sledování fyzické aktivity pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Uplatnil se rovněž v pilotním projektu telemedicíny, který realizoval Magistrát Hlavního města Prahy.

Systém je aktivně využíván také ve dvou běžících klinických studiích. Jedna z nich je zaměřena na optimalizaci léčby a kontrolu léčebného režimu pacientů s diabetem, druhá na pacienty s hypertenzí. Kromě toho se v Rehabilitačním ústavu Kladruby s pomocí Diani ověřuje přesnost chytrých náramků u pacientů s poruchou chůzového stereotypu.

Telemedicínský systém Diani je postaven na jádru systému SeniorInspect (později přejmenovaný na Protectu), což je technologie zajišťující provoz stejnojmenné mobilní asistenční služby pro seniory. Diani umožňuje automatizovaný sběr řady zdravotních informaci o pacientech s chronickými chorobami. Ty jsou získávány pomocí mobilní aplikace nebo mini-PC umístěného u pacienta doma, případně ve zdravotnickém zařízení.

Data jsou sbírána ze zařízení, jako jsou glukometry, tonometry, bioimpedanční váhy, chytré náramky, elektronické deníky nebo dotazníkové systémy. Následně jsou uložena v cloudu a prezentována jak pacientům, tak i lékařům nebo ošetřujícím osobám. Rovněž mohou být automatizovaně odesílána do nemocničních informačních systémů.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář