Siemens připojil řídicí systém Logo! do cloudu pro lepší získávání dat

Datum 04.11.2020

Společnost Siemens představuje novou verzi logického modulu Siemens Logo! 8.3, která nově nabízí přímé připojení do cloudu. Programovací prostředí Logo! Soft Comfort 8.3 navíc přináší novou aktualizaci pro konfiguraci cloudu přes Amazon Web Services. Umožňuje nastavení cloudového připojení a přístup k novému bezplatnému webovému editoru Logo! pro tvorbu uživatelských webových stránek a dashboardů v cloudu. Uživatelé si tak mohou navrhovat vlastní design stránek a obsluhovat je z cloudu pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Webový server může „běžet“ přímo v cloudu. Umožní tak vizualizaci pro typické automatizační projekty, např. domovní či zahradní automatizace, ovládání strojů a sledování energií, nezávisle na lokalitě. 

  • Nová verze 8.3 chytrého logického modulu Siemens Logo! umožňuje připojení systému do cloudu 
  • Kompletní návod k nastavení cloudu je dostupný v programovacím prostředí Logo! Soft Comfort 8.3 
  • Logo! web editor V2.0 přináší nové rozšířené funkce

Šifrovaná komunikace mezi cloudem a modulem Logo! 8.3 probíhá přes protokol TLS, který zajistí bezpečný přenos dat oběma směry (tzn. čtení i psaní).

Cloudové připojení logického modulu Logo! znamená zásadní posun v oblasti zpracování dat. Zatímco dříve bylo pro získání a zpracování dat nezbytné přerušit provoz modulu, nyní přístup do cloudu v reálném čase umožňuje práci s daty přímo za provozu. Ve verzi Logo! 8.3 bude k dispozici jediný cloud, a to Amazon Web Services. V dalších verzích modulu Logo! se chystá připojení do jiných cloudů např. Siemens MindSphere nebo Alibaba.

Logo! 8.3 má možnost několika komunikačních rozhraní, jako je např. Modbus TCP/IP, Konnex bus (KNX) či Ethernet, a díky tomu jej lze využít i jako cloudovou bránu ke stávajícím systémům. Data pak mohou být například kvůli omezené paměti řídicího systému exportována do cloudu. Tímto způsobem je možné přesunout veškerá data menších automatizačních úloh do cloudu pro další zpracování a analýzy. Automatizačním inženýrům se tak otevírají nové možnosti, jak zaznamenávat a vyhodnocovat data o spotřebě energie, provádět prediktivní údržbu či zavádět flexibilní koncepty služeb.

Přes 20 let řídicí systémy Siemens Logo! umožňují menší automatizační úlohy. Bylo to v roce 1996, když společnost Siemens představila logický modul Logo! pro univerzální použití, a tak otevřela zcela novou řadu zařízení v oblasti elektrotechniky. Moduly byly vyvinuty pro menší automatizační úlohy. Zároveň měly nahradit dřívější běžné technologie a usnadnit fungování např. pomocných stykačů, časových relé, spínacích hodin, proudových relé a čítačů. Od té doby se rozrostla instrukční sada a funkcionalita celého systému. 

Například velikost paměti první generace modulů byla pouhých 30 bloků. Nejnovější verze Logo! 8.3 má již více než 400 bloků. Moduly již standardně obsahují možnost ethernetové komunikace až se 16 připojeními. Tyto řídicí mikrosystémy se proto dnes staly již zavedenou technologií, která například v kombinaci s řídicími systémy Simatic zaujímá silnou pozici v oblasti výkonné automatizační a řídicí techniky. Moduly Logo! se snadno instalují, vyžadují minimální kabelové zapojení a nabízejí uživatelsky přívětivé programování. Šetří místo v rozvaděči a fungují jako tradiční časové spínače, časová relé a čítače či vykonávají další pomocné reléové funkce. Jednoduchým způsobem je i možné funkce rozšířit, např. PI regulátor nebo zaznamenávání dat.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář