ČVUT vyvíjí bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí

Datum 14.11.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při výstavbě bytových domů a spojovat silné stránky dvou běžně používaných systémů – nosného železobetonového skeletu a dřevěného panelového systému pro obvodové pláště a vnitřní dělicí konstrukce.

Hlavním cílem projektu TiCo (zkratka pro Timber Concrete) je vytvořit ve spolupráci se společnostmi RD Rýmařov s. r. o. a ŽPSV s. r. o. flexibilní stavební systém pro výstavbu vícepodlažních bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace.

Oba hlavní materiály mají své technologické a fyzikální limity, z nichž vyplývají jejich silné i slabé stránky. Klíčovým problémem řešeným v rámci projektu je vývoj a optimalizace obou materiálově-konstrukčních principů a jejich návazností (rozhraní mezi systémy) s cílem dosažení takových parametrů, které budou umožňovat realizaci materiálově i energeticky efektivní výstavby bytových domů naplňujících současné požadavky a výzvy.

Více detailů o projektu si můžete přečíst na portálu TZB-info.cz v článku TiCo – prefabrikovaný stavební systém pro bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář