Eaton představuje špičkový UPS Eaton 93PM druhé generace s novými funkcemi a nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví (TCO) v rámci průmyslového odvětví

Datum 24.11.2020

Společnost Eaton představila druhou generaci svého špičkového třífázového zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) Eaton 93PM. Modulární a škálovatelná konstrukce zdroje Eaton 93PM G2 umožňuje správcům datových center navyšovat kapacitu a ochranu napájení v souladu s obchodními požadavky a zároveň využívat nejnižší úrovně celkových nákladů na vlastnictví (TCO) ve své třídě. Hlavním úkolem řady UPS 93PM G2 je zajistit ochranu, bezpečnost a kontinuitu obchodní činnosti. Technologie HotSync a Hot Swap zvyšují dostupnost požadovaného výkonu. Integrované bezpečnostní funkce snižují riziko úrazu elektrickým proudem. Pro zlepšení ochrany nabízí UPS 93PM G2 kybernetické zabezpečení a vzdálené monitorování. 

Modulární a škálovatelné provedení UPS je flexibilnější, účinnější a nákladově efektivnější neboť umožňuje zákazníkovi zvolit si požadovaný jmenovitý výkon, který lze krokově zvyšovat dle rostoucích nároků zátěže. Díky výkonovým modulům s možností výměny za provozu, které umožňují kdykoliv navýšit kapacitu UPS jednoduchým přidáním dalších modulů, je navyšování kapacity snadné, efektivní a časově nenáročné. Jednotky s kapacitou 50 nebo 60 kVA lze přidávat bez nutnosti odstávky systému a odpojení kritické zátěže. 

„Řadu 93PM jsme po celou dobu navrhovali s ohledem na celkové náklady na vlastnictví i na co nejvyšší možnou dostupnost,“ vysvětlil Rabbe Johansson, produktový manažer společnosti Eaton. „Druhá generace UPS 93PM staví na úspěchu předcházející řady. Nově bylo přidáno kybernetické zabezpečení, výkonové moduly s možností výměny za provozu a řešení EnergyAware, které podporuje využívání obnovitelné energie a přináší výdělek zpět do datových center. Společně tyto nové funkce zvyšují efektivitu, dostupnost a snižují provozní náklady.“

UPS 93PM G2 byl navržen tak, aby poskytoval 100% provozuschopnost pro obchodní a kritickou infrastrukturu. Dostupnost systému je dále zvýšena funkcí HotSync. U tradičních systémů UPS by mohla ztráta komunikace mezi jednotkami UPS způsobit přepnutí na bypass a odpojení záložního zdroje energie, ale u systému Eaton 93PM G2 je díky funkci HotSync toto riziko selhání v jednom bodě eliminováno, což přispívá ke spolehlivosti systému.

Za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti je síťová konektivita jednotek UPS zajištěna síťovými kartami Eaton Gigabit Network a Industrial Gateway – prvními kartami vyhovujícími standardům IEC 62443-4-2 a UL 29001-1, které poskytují ochranu proti kybernetickým hrozbám.

Aby bylo dosaženo vyšší dostupnosti a bezpečnosti zdroje UPS Eaton 93PM G2, je i tento, stejně jako všechny prémiové třífázové systémy Eaton, vybaven bezpečnostními prvky, které jsou předem navržené, odzkoušené a instalované jako standardní vybavení. Společnost Eaton garantuje shodu s předpisy a zajišťuje bezpečné použití bez přídavných externích zařízení. 

Díky vestavěným funkcím vyhovujícím předpisům není chráněn pouze elektrický systém, ale je rovněž chráněn zákazník, a to před skrytými náklady, které by mohly dosahovat 1 000 až 2 000 EUR na jednotku UPS. Prémiový třífázový zdroj UPS Eaton je již v základní výbavě dodáván s pojistkou v obvodu statického bypassu a ochranou proti zpětnému toku energie. Bezpečnost je kladena na prvním místo. 

Díky špičkovým technologiím společnosti Eaton má UPS 93PM G2 nejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) ve své třídě, čímž dosahuje znatelných úspor, snížení provozních nákladů a dokonce zvýšení příjmů. Účinnost v režimu dvojité konverze (až 97 %) snižuje provozní náklady a náklady na chlazení; v případě výměny starší generace systému UPS za Eaton 93PM G2 je návratnost investice již během 2–3 let. Technologie Energy Saver System (ESS) společnosti Eaton zlepšuje úroveň účinnosti až na 99 %, zatímco technologie Variable Module Management System (VMMS) pomáhá dosahovat vysoké účinnosti i při nízké úrovni zatížení UPS, které jsou typické pro redundantní systémy UPS.

Řešení EnergyAware UPS napomáhá systému Eaton 93PM G2 zvyšovat návratnost investice a konkurenceschopnost produktu. Prostřednictvím reakce na poptávku elektrické energie a dalším pomocným službám toto řešení podporuje ochranu životní prostředí a širší využití obnovitelné energie. Má pozitivní dopad na společenskou odpovědnost firmy a navíc dochází k vytváření úspor a dodatečných příjmů – s typickým ročním výnosem až 45 000 EUR za megawatt výkonu vráceného do sítě. Služba EnergyAware běží kontrolovaným způsobem zabezpečeným proti selhání, který nemá vliv na ochranu kritické zátěže.

UPS Eaton 93PM G2 je kompatibilní se  softwarem Intelligent Power Management (IPM) společnosti Eaton, který slouží k monitorování a správě UPS jako nedílné součásti napájecí a IT infrastruktury. Údržba a servis jsou podporovány novou službou vzdáleného monitorování, která je součástí standardní výbavy a umožňuje rychle reagovat na jakékoli výkonnostní a kybernetické hrozby směřované na systém UPS.

Více informací o řadě zdrojů UPS 93PM G2 od společnosti Eaton naleznete na stránce www.eaton.com/gb/en-gb/catalog/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/eaton-93pm-generation-2-ups.html Chcete-li se dozvědět více o softwaru Intelligent Power Manager společnosti Eaton a  produktech a službách společnosti Eaton, navštivte stránku Eaton.com

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je světovým lídrem s hlubokými zkušenostmi s regionálním uplatněním v oblasti distribuce energie a ochrany obvodů; kvality energie, záložního napájení a skladování energie; řízení a automatizace; životní bezpečnosti a zabezpečení; strukturálních řešení a řešení pro drsné a nebezpečné prostředí. Díky kompletním službám, distribučním kanálům a integrovaným digitálním platformám dodává Eaton energii tam, kde na tom záleží, napříč různými odvětvími po celém světě a pomáhá zákazníkům řešit jejich zásadní výzvy v oblasti řízení energie.

O společnosti

Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Poskytujeme udržitelná řešení, která našim zákazníkům pomáhají řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii bezpečněji, 

efektivněji a spolehlivěji. Naše tržby v roce 2019 dosáhly 21,4 miliardy amerických dolarů. Naše výrobky dodáváme zákazníkům ve více než 175 zemích. Máme přibližně 93 000 zaměstnanců. Pro více informací navštivte www.eaton.com

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář