Snadný energetický management: Sonda proudu a napětí pro 2vodičovou průchozí svorku

Datum 27.11.2020

Nová sonda proudu a napětí WAGO (855-951/250-000) je inovativní přístroj, který rozšiřuje naše portfolio techniky pro měření proudu a energie. Spojení této nové sondy proudu a napětí s 2vodičovou průchozí svorkou WAGO tvoří ideální základ úspěšného energetického managementu, protože proud a napětí jsou zapotřebí při každém měření elektrického výkonu.

Spolehlivá ochrana a přesné měření proudu

Když je do skříňového rozvaděče potřeba nainstalovat víc měřicích převodníků proudu a sond napětí, musejí se technici často potýkat s nedostatkem místa. Dalším důležitým faktorem je také doba potřebná k instalaci a její obtížnost. Tuto sondu proudu a napětí lze rychle zasunout do otvoru pro můstky na 2vodičové vysokoproudé průchozí svorce WAGO 95 mm⊃2; (4/0 AWG). Zákazník pak nepotřebuje žádné další transformátory nebo montážní jednotky.

Následné měřiče energie navíc chrání integrovaná pojistka. Integrovaný měřicí transformátor proudu s převodním poměrem 250 A / 1 A umožňuje přesné měření proudu dle normy EN 61869-2 s třídou přesnosti 0,5.
Výstupní konektory mají označení S1 (černý) a S2 (červený). Jemně laněné vodiče se připojují a odpojují pomocí tlačítek.

Přednosti 5pólového řešení (2× S1 a 3× S2):

  • Měřicí transformátor proudu (S1 a S2) lze zkratovat můstkem (2000-402)
  • Přímé propojení do hvězdy na měřicím transformátoru proudu

První krok směrem k úspěšnému energetickému managementu:

Napětí se připojuje pomocí redundantní svorky. Spektrum předností výrobku završují optimální možnosti popisování, které zaručují jasné a přehledné označení komponent v rozvaděči. Uživatelé mohou k popisování zvolit buď nepřerušované popisovací pásky, nebo univerzální popisovací systém WMB.

Ve stručnosti: Sonda proudu a napětí představuje ve spojení s modulem k měření třífázového výkonu WAGO řady 750 první krok směrem k úspěšnému energetickému managementu.
Wago
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář