ČEPS zprovoznila novou zapouzdřenou rozvodnu Vítkov

Datum 29.11.2020

Provozovatel přenosové soustavy dokončil výstavbu nové zapouzdřené rozvodny GIS 420 kV Vítkov, transformátoru T402 a nové venkovní rozvodny 110 kV pro vyvedení transformace do rozvodny 110 kV společnosti ČEZ Distribuce. Akce proběhla v návaznosti na výstavbu nového dvojitého vedení 400 kV s provozním označením V490/491 Vítkov–Přeštice.   

Realizace stavby zapouzdřené, plynem izolované rozvodny (tzv. GIS – Gas Insulated Switchgear) 420 kV Vítkov byla zahájena po více než pětileté přípravě v dubnu 2018. Plánovaný termín zprovoznění v letošním byl splněn i přes problémy způsobené pandemií virového onemocnění COVID-19 na straně dodavatele. 

„Touto realizací nového uzlu 400/110 kV dochází k významnému posílení přenosové soustavy v západních Čechách a zajištění dostatečného rezervovaného transformačního příkonu i výkonu. Zároveň je tak vytvořen další krok pro plánovaný plynulý přechod ze systému 220 kV na 400 kV v budoucnosti,“ uvedl Stanislav Votruba, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.

V nedávné době zprovozněná rozvodna 420 kV má celkem šest polí. Její výstavba je součástí tzv. projektu společného zájmu. Projekty společného zájmu (PCI – Projects of Common Interest) jsou popsány v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013 za účelem vytvoření platformy pro dosažení definovaných Evropských cílů.       

ČEPS, a. s.:
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.
Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km.
V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).
Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář