Slave propojení mezi systémem WAGO-I/O-SYSTEM a průmyslovou sběrnicí CC-Link : Komunikační modul WAGO pro průmyslovou sběrnici CC-Link (750-325)

Datum 02.12.2020

Rozšířením komunikačního modulu pro CC-Link (750-310) na verzi s podporou standardu CC-Link verze 2.0 zvětšuje WAGO své portfolio I/O modulů. Od této chvíle máte k dispozici procesní obraz s osmkrát větší velikostí než u předchozí verze CC-Link 1.1.

Přednosti

  • Větší procesní obraz díky standardu CC-Link verze 2.0
  • Úspora prostoru i nákladů v komplexních aplikacích
  • Včetně konektoru WAGO-MCS
  • Plné využití flexibility I/O systému řady 750

 

Nový komunikační modul je také aplikačně kompatibilní s modulem 750-310. Adresu stanic, přenosovou rychlost a údaje o používaných stanicích a cyklech je možné konfigurovat pomocí otočného přepínače a přepínačů DIP. To odbourává nutnost konfigurace na straně softwaru. Díky své výkonnostní charakteristice se komunikační modul WAGO pro CC-Link ideálně hodí pro použití ve zpracovatelském průmyslu nebo ve strojírenství a výrobě systémů.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář