Nová lokalizace místa poruchy v praxi – II.

Datum 10.12.2020

Modul k lokalizování místa poruchy izolace firmy HAKEL, typ ISOLGUARD HIG-IFL DELTA, je určen k rozpoznání místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT, převážně pak ve zdravotnických IT soustavách.

HIG-IFL DELTA je vybaven šesticí snímacích transformátorů (LCS), které jsou součástí výrobku, a umožňuje tak lokalizovat místo poruchy až na šesti okruzích IT sítě. Je určen pro měření IT sítí typu AC, převážně však pro jednofázové AC soustavy, navržené dle normy ČSN 33 2000-4-41 (Zdravotnické Izolované Sítě – ZIS).

Modul je napájen malým napětím 24 V DC. Připojuje se sběrnicí HAKEL IFLS k hlídači izolačního stavu HAKEL HIG95-DELTA. Obě dvě zařízení spolu tvoří systém pro lokalizaci místa poruchy (IFLS). Hlídač HIG95-DELTA obsahuje lokalizující proudový injektor (LCI).

K jednomu hlídači lze připojit až 10 modulů HIG-IFL DELTA a lze tak monitorovat až 60 okruhů. Signalizace stavu hlídaných okruhů je prováděna pomocí LED diod na modulu, displeji hlídače izolačního stavu a nadřízeného dohledového systému (modul dálkové signalizace MDS-D).

Více informací ZDE
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář