WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR: Dvanáct nových extrémních možností

Datum 17.12.2020

WAGO rozšiřuje portfolio XTR o dvanáct nových I/O modulů. Zkratka XTR znamená „extrémní“. Jedná se o I/O systém WAGO určený pro extrémní aplikace, které kladou mimořádně vysoké nároky na odolnost proti teplotám a vibracím a také proti rázovému napětí a elektromagnetickému rušení. Nové moduly XTR jsou vhodné zejména pro použití ve skříňových a systémových rozvaděčích venkovních systémů, v mobilních zařízeních (například ve vlacích a tramvajích) a také ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů či ve zpracovatelském průmyslu.

Dvanáctka nových modulů, které rozšiřují I/O systém WAGO 750 XTR, zahrnuje analogové/binární vstupní a výstupní moduly, funkční a technologické moduly, moduly s podporou komunikace protokolem CAN a také napájecí a segmentové moduly. Stejně jako všichni ostatní členové rodiny XTR jsou i nové moduly navrženy pro spolehlivé fungování, odolnost proti výpadkům a dlouhou životnost i v extrémním prostředí.

Přednosti

  • Nové možnosti pro řešení aplikací pomocí různých funkčních modulů (např. modul čítače, moduly pro SSI a inkrementální senzory, brána pro CAN nebo napájecí modul s držákem pojistek)
  • Splnění požadavků drážní techniky
  • Univerzální možnosti připojení pro vodiče až do 2,5 mm² (14 AWG)

Když jde do tuhého

Dvanáct nových modulů se hladce začleňuje do systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, který lze bez doplňkové klimatizace používat v rozšířeném rozsahu teplot od −40 °C do +70 °C. Systém také odolá vibracím o síle až 5 g. Díky odolnosti proti rázovému napětí a elektromagnetickému rušení se systém skvěle hodí také pro použití ve vysokonapěťových systémech.

Vlastnosti v kostce

  • eXTRémní teploty od −40 °C do +70 °C
  • eXTRémní izolace (odolnost proti rázovému napětí až 5 kV)
  • eXTRémní odolnost proti vibracím (se zrychlením až 5 g)
Wago
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář