ČVUT pořádá on-line akci Den lékařským fyzikem

Datum 11.01.2021

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderní a fyzikálně inženýrské ČVUT pořádá on-line akci Den lékařským fyzikem. Už nyní si registrovaní zájemci mohou v klidu prohlédnout videa popisující tento obor na pomezí fyziky a medicíny.

Ve středu 13. ledna 2021 od 17.00 do 19.00 hodin budou mít účastníci příležitost promluvit si online jak s přednášejícími, tak s některými ze studentů.

Akce Den lékařským fyzikem vznikla za účelem uvést v povědomí studijní obor, který se nejen rychle rozvíjí, ale především zachraňuje lidské životy. Málokdo tuší, že v nemocnici musí být přítomen radiologický fyzik, který se stará o rentgeny, klinické urychlovače a mnoho dalšího vybavení, zajišťuje radiační ochranu, ale také plánuje léčbu pacientů. Těchto odborníků, kteří zachraňují lidské životy, je aktuálně nedostatek nejen v České republice, ale po celém světě, jelikož přibývá specializovaných léčebných center.

Podrobnosti o akci jsou k dispozici zde.

Jan Kadeřábek, foto: archív ČVÚT
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář