Mikrovlnka neslouží jen k ohřívání jídla, česká firma jí používá k opravě výtluků na silnicích

Datum 03.02.2021

Foto: Archív FUTTEC

Možnost využití mikrovln k zahřívání potravin objevil už v roce 1945 Percy Spencer. První mikrovlnná trouba pak byla vyvinuta v USA koncem 40. let minulého století společností Raytheon.

Mikrovlnná technologie pak našla uplatnění v mnoha dalších oborech. Tři čtvrtiny století pak trvalo, než tomu dal někdo i další využití. Málokoho z nás by napadlo jaké…

Všichni dobře víme, jak otravné je jezdit několik dnů nebo i týdnů kolem vyfrézovaných výmolů na silnicích. A právě tady se skýtá velká šance s tím něco konečně udělat. Mikrovln se totiž dá také velmi dobře využít při efektivní opravě výtluků na silnicích bez zdlouhavých mezikroků, která nám, řidičům, tolik znepříjemňují pohodlné cestování.

Toho se chopila česká firma FUTTEC, která ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a s VUT v Brně vyvinula inovativní mikrovlnnou technologii pro preventivní opravy poruch asfaltových vozovek. Dotaci na výzkum dokonce získala z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020. Výsledkem je mikrovlnný stroj FT3.

Progresivní technologie FUTTEC je ve srovnání s běžně využívanými metodami flexibilní, bezespárová, ekologičtější a především trvalá. S její pomocí lze opravit i minimální poruchu na vozovce hned po jejím objevení, a zamezit tak dalšímu šíření poruchy do větší plochy, prodloužit životnost vozovky, snížit celkové náklady na udržování pozemních komunikací, omezit ekonomické ztráty způsobené stáním vozidel v kolonách před uzavírkami a snížit nehodovost.

Mikrovlnné záření dokáže šetrně ohřát směs asfaltu a kameniva, z níž je tvořena vozovka, na kontrolovanou teplotu 145 °C, kdy asfaltové pojivo na hranici neporušené vozovky a poruchy změkne, ale nedegraduje. Poté se do výmolu přidá přesně nadávkovaná nová asfaltová směs, ohřátá pomocí mikrovln na 145 °C. To vše se následně zhutní. Nová směs se přirozeně prolne s původní vozovkou a trvale uzavře poruchu bez vzniku spáry, do které by mohla následně vnikat voda a spáru dále (především při zimním poklesu teplot) narušovat. To je totiž často právě problém při součsném způsobu oprav. Provoz na opravovaném místě je možné obnovit po poklesu teploty daného místa pod 40 °C. Takže prakticky ihned ve srovnání s dosavadním postupem.

Zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas k tomu říká: „Preventivní údržba vozovky pomocí mikrovlnné technologie FUTTEC znamená trvalou opravu, zachovávající vlastnosti původní vozovky. Výsledkem je vyšší bezpečnost silničního provozu, méně časté zásahy silničářů, menší opotřebení dopravních prostředků a v neposlední řadě také větší spokojenost řidičů. Věříme proto, že by mohla postupně proniknout do celého světa.“

Společnost FUTTEC vyvinula spolu s novou technologií i softwarovou aplikaci FUTTEC App, což je zcela transparentní nástroj k pasportizaci poruch na asfaltových pozemních komunikacích a k dokumentaci způsobu a výsledku jejich oprav. Podporuje totiž trend digitalizace a koncept tzv. chytrých měst.

Aplikace FUTTEC App by mohla sloužit k evidenci, zadávání a dokumentování oprav prováděných různými technologiemi, čímž by přispěla k opravdu komplexní a transparentní pasportizaci. Umí totiž podstatně zrychlit a zlevnit celý cyklus preventivní údržby pozemních komunikací: od jejich prohlídky a evidence poruch přes rychlý zásah až po záznam všech důležitých informací o opravě kvůli případné budoucí veřejné kontrole,“ dodává Jiří Rušikvas.

Technologie FUTTEC (tedy hloubkový mikrovlnný ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi) je dnes jedinou technologií na trhu, která umožňuje zahřát na technologickou teplotu přesně vymezenou hranu nepoškozené asfaltové vrstvy v celé její šířce, což vede k bezespárému spojení okraje poruchy s nově dodanou asfaltovou směsí. Díky šetrnému ohřevu pomocí mikrovln se tak nepoškozená část vozovky prolne s nově přidanou asfaltovou směsí bez vzniku spáry a bez poškození plastických vlastností asfaltového pojiva.

René Pajurek, Foto: Archív FUTTEC

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář