Inteligentní svítidlo ohlídá kvalitu vnitřního prostředí

Datum 07.02.2021

Foto: Archív ČVÚT

Ve spolupráci společnosti Sans Souci a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vzniklo trubkové osvětlovací těleso vybavené senzory pro měření kvality vnitřního prostředí. 

Trubkové osvětlovací těleso je tvořené dvojicí CCT LED pásků, z nichž jeden směřuje dolů jako hlavní přímé osvětlení a druhý nahoru pro difuzní osvětlení. U obou pásků lze nezávisle nastavovat jak intenzitu osvětlení, tak teplotu chromatičnosti přes rozhraní DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Zajímavostí je využití pouze jediného komerčně dostupného DALI RGBW ovladače s jednou DALI adresou, zatímco běžně by byly použity minimálně dvě adresy.

Hlavní přidanou hodnotou k inteligentnímu svítidlu je senzorická hlavice umístěná na okraji skleněné trubky, která umožňuje měření základních parametrů vnitřního prostředí. Mezi měřené veličiny patří teplota, relativní vlhkost, koncentrace CO2, organických těkavých látek i prachových částic a v neposlední řadě také detekce kouře a obsazenosti místnosti.

Pro snadnou integraci této hlavice do nadřazeného systému byla zvolena možnost vyčítání měřených parametrů přes rozhraní DALI na druhé adrese. Celé inteligentní svítidlo se pak připojuje pomocí dvou kabelů – napájecího (24 V) a datového (DALI), které zároveň slouží k zavěšení. Ke svítidlu je také možné se připojit pomocí Wi-Fi a měřené hodnoty si zobrazit na webserveru.

Společnost Sans Souci získala na vývoj inteligentního svítidla podporu z dotačního programu: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podnikatelský záměr: Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů.

Kolektiv autorů ČVUT, foto: ČVÚT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář