Platforma Industrial Edge pro zpracování výrobních dat

Datum 11.02.2021

Společnost Siemens rozšiřuje své portfolio průmyslových IoT řešení v oblasti edge aplikací a představuje centrální a škálovatelnou infrastrukturu pro správu připojených zařízení a aplikací v rámci celé společnosti. S novým systémem Industrial Edge Management mohou uživatelé vzdáleně sledovat stav každého připojeného zařízení a vzdáleně instalovat edge aplikace a softwarové funkce na distribuovaných edge zařízeních. V kombinaci se stávajícími hardwarovými a softwarovými produkty, nová otevřená platforma Industrial Edge V1.0 poskytuje uživatelům připravené a jednotné řešení pro zpracování výrobních dat s integrovanou správou životního cyklu zařízení a aplikací.

  • Platforma Industrial Edge V1.0 obsahuje systém Edge Management, edge aplikace a edge zařízení s container-based runtime
  • Systém Edge Management poskytuje centrální správu pro edge zařízení a aplikace po celý životní cyklus
  • Aplikace lze rychle integrovat do průmyslového prostředí s minimálním úsilím a rizikem a zajišťují zvýšení produktivity

Nový systém Industrial Edge Management umožňuje centrální monitorování, diagnostiku a správu distribuovaných edge zařízení správcům IT a výrobním inženýrům. To znamená, že nové softwarové aplikace lze bezpečně zavádět v rámci celé společnosti a na všech připojených Industrial Edge zařízeních.

Centrální správa softwaru minimalizuje nebo dokonce zcela eliminuje náročnou údržbu a úsilí spojené s aktualizacemi distribuovaných softwarových zařízení. Do Industrial Edge lze použít existující, již kontejnerizovaný software (Docker). Kromě toho mohou uživatelé vždy vyvíjet své vlastní edge aplikace, dle specifických požadavků společnosti. 

Prostřednictvím systému Edge Management poskytuje společnost Siemens aktualizace funkcí a zabezpečení. Díky němu lze naplánovat nasazení aktualizací do připojených edge zařízení pro zajištění všech bezpečnostních požadavků průmyslového IoT řešení. Díky této platformě mohou správci IT spolehlivě zavádět špičkové vysoce automatizované aplikace ve výrobě a spravovat je po celý životní cyklus. Navíc, volnost retroaktivních efektů mezi automatizačními a edge systémy pomáhá zajistit vysokou dostupnost automatizačních řešení. 

Systém Edge Management lze provozovat ve verzi 1.0 lokálně v rámci podnikové infrastruktury, například ve výrobě, a je speciálně přizpůsoben požadavkům uživatelů, kteří si zvláště cení zabezpečení dat. V budoucnu bude také možné provozovat Management systém v cloudu.

Díky Industrial Edge V1.0, společnost Siemens zjednodušuje sběr a analýzu strojních dat a přináší standardy IT, jako jsou kontejnerové aplikace (Docker), jazyková analýza a zpracování dat na vysoké úrovni a centrální software a správu zařízení přímo do výroby.

Lenka Hlavatá, foto: Archív Siemens
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář