Firewall spojující síťové a bezpečnostní funkce do jediné platformy

Datum 15.02.2021

Foto: Archív Fortinet

Společnost Fortinet, přední světový dodavatel širokého spektra integrovaných a automatizovaných kyberbezpečnostních řešení, představila svůj nejnovější síťový firewall FortiGate 2600F. Ten umožňuje aplikovat bezpečnostně orientovaný přístup k budování sítí a chránit tak různé typy okrajů sítě – včetně hybridních datových center, multicloudových prostředí a rozsáhlých skupin zaměstnanců pracujících na dálku. FortiGate 2600F je založený na speciálně navržených bezpečnostních procesorech (SPU) NP7 a CP9. Představuje jedno z nejvýkonnějších zařízení na trhu – ve srovnávacích testech vykazuje až desetinásobně vyšší hodnoty než konkurenční řešení.

„Podniky urychlují digitální inovace a zároveň musí zajistit bezpečnost práce na dálku i hybridních pracovních modelů. Do všech součástí tohoto komplikovaného prostředí je proto nutné zavést prvotřídní zabezpečení. Bezpečnostně orientovaný přístup k sítím společnosti Fortinet urychluje konvergenci síťových a bezpečnostních technologií k ochraně libovolného okraje sítě, včetně podnikového datového centra, WAN a přístupu do cloudu – to vše pomocí jediné síťové firewallové platformy,“ říká John Maddison, výkonný viceprezident pro produkty a marketingový ředitel společnosti Fortinet.

Nový síťový firewall FortiGate 2600F mohou velké firmy využít k následujícím účelům:

  • Vysokorychlostní připojení do cloudu: FortiGate 2600F nabízí vysoce zabezpečené a extrémně rychlé připojení do cloudu k propojení podnikových datových center s různými cloudovými prostředími. Umožňuje tak firmám efektivně využívat cloudové aplikace k analýze velkých objemů dat.
  • Ochrana libovolného okraje sítě v libovolném rozsahu: FortiGate 2600F poskytuje dokonalý přehled díky inspekci provozu šifrované pomocí SSL (včetně TLS1.3), detekuje neschválené aplikace a jiné hrozby a chrání uživatele a data pohybující se v prostředí hybridních datových center před externími riziky. Nabízí hardwarově akcelerovanou ochranu proti zahlcení provozem skrze IPv4 i IPv6 při útocích typu DDoS a zajišťuje tak kontinuitu provozu služeb.
  • Podpora práce na dálku u velkého počtu zaměstnanců: FortiGate 2600F je konstruovaný s ohledem na flexibilitu tak, aby umožňoval rychlé vzdálené připojení velkého počtu pracovníků a podporoval produktivitu práce. Zajišťuje důvěrnost a integritu citlivých podnikových dat při přenosu a umožňuje monitorování provozu k zajištění souladu s existující podnikovou kyberbezpečnostní politikou. Nabízí v průměru 9x rychlejší zabezpečené tunelové připojení IPsec VPN a umožňuje tak zajistit nepřetržitý provoz.
  • Zjednodušení provozu a dosažení vyšší míry návratnosti investic: Podle průzkumu, který společnost Fortinet nedávno provedla mezi manažery kybernetické bezpečnosti, má téměř 70 % podniků obavy z interních hrozeb. FortiGate 2600F spojuje funkce segmentace, SD-WAN a síťového firewallu do jediné kompaktní platformy, která pomáhá velkým podnikům snížit komplexitu, zjednodušit provoz a dosáhnout lepší návratnosti investic (ROI). Omezuje také prostor pro potenciální útok díky segmentaci a chrání podniková data a aplikace pomocí služeb FortiGuard Labs využívajících umělou inteligenci a strojové učení. FortiGate 2600F umožňuje hardwarově akcelerovanou segmentaci VXLAN (LAN s virtuálním rozšířením) a tím umožňuje bezpečnou vysokorychlostní komunikaci v hybridních IT architekturách.

Všechny používané bezpečnostní procesory (SPU) Fortinet (včetně NP7 a CP9) jsou koncipované tak, aby dosahovaly výrazně vyšší rychlosti, kapacity, výkonu, efektivity a užitku při menších rozměrech a nižší spotřebě zařízení a zároveň podstatně zlepšovaly uživatelskou zkušenost. Řešení Fortinet – včetně nového FortiGate 2600F – umožňují budovat bezpečné sítě s využitím komplexní platformy založené na architektuře Fortinet Security Fabric, která spojuje bezpečnostní a síťové funkce v celém síťovém prostředí a poskytuje ochranu libovolných zařízení a aplikací v lokálních, virtuálních a cloudových prostředích.

Václav Kotyk
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář