B&R oznamuje start vícerozměrné výroby užitím systému ACOPOS 6D

Datum 20.02.2021

Foto: Archív B&R

S ACOPOS 6D oznamuje B&R novou éru výroby. Produkty jsou na stroji dopravovány zcela individuálně na své místo určení. Transportní vozíky jsou nadnášeny a polohovány účinky elektromagnetického pole užívajíc fyzikálního jevu magnetické levitace. Časy, kdy konvenční pásové dopravníky diktovaly výrobní cyklus, jsou pryč. ACOPOS 6D nabízí optimální podmínky pro malosériovou výrobu s často se měnícím charakterem produktů.

ACOPOS 6D je založen na fyzikálním jevu magnetické levitace: Vozíky s integrovanými permanentními magnety se pohybují bezkontaktně nad povrchem tvořeném rozvinutými segmenty motoru. Elektromagnetické segmenty motoru mají velikost 240 x 240 mm a lze je poskládat do libovolného tvaru. Užitečné zatížení vozíků leží v rozmezí od 0,6 do 14 kg v závislosti na jejich velikosti. Vozíky dosahují rychlosti až 2 m/s. Mohou se pohybovat jak dvoudimenzionálně, tak i měnit výšku svého vznášení nad povrchem. Kromě toho je lze natáčet či naklánět podél tří os. Systém má tak šest stupňů volnosti.

Jana Otevřelová

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář