Rok 2021 bude redefinovat život v 21. století

Datum 21.02.2021

Rok 2020 přinutil svět přehodnotit, jak žijeme a pracujeme. Přinesl ale také sedm trendů pro rok 2021, které poukazují na nové fenomény zásadní pro firmy, běžné občany i celou společnost. Patří mezi ně zejména kolektivní odcizení, fenomén domácích „udělej si sám“ inovací, šablonovitost digitálních zážitků z obrazovky, nová role home office, růst významu příběhu značky či ztracené a nalezené rituály. Vyplývá to ze zprávy Fjord Trends od Accenture Interactive.

Letošní zpráva Fjord Trends společnosti Accenture vychází z toho, že covidová krize změnila fungování ekonomiky i společnosti jako celku. Čtrnácté Fjord Trends, určené pro rok 2021, vytvořila divize Accenture Interactive. Studie poukazuje na to, že firmy a další organizace budou mít letos příležitost zmapovat nová teritoria, protože budou vytvářet a přijímat nové strategie, služby a zážitky, aby uspokojily měnící se lidské potřeby.

„V průběhu historie jsme již několikrát byli svědky toho, že po globální krizi začala nová éra myšlení,” řekl Mark Curtis, vedoucí inovací v Accenture Interactive. „Když se díváme do budoucnosti, otevírá se před námi spousta potenciálních světů. Některé jsou děsivé, jiné vzrušující a všechny jsou do značné míry neprozkoumané. To, co se děje nyní, bude ovlivňovat zbytek století. Firmy mají šanci i mandát k tomu, aby přemýšlely a konaly jinak.” 

Fjord Trends 2021 poskytují praktické rady, jak se mohou organizace podílet na renesanci v 21. století, a zkoumají sedm nových trendů, od nichž se očekává, že budou formovat podnikání, chování spotřebitelů i společnost:

  1. Kolektivní odcizení. Jak a kde lidé prožívají své životy se v r. 2020 dramaticky proměnilo. S tím, přicházely pocity odcizení při hledání nových způsobů a míst, kde mohou dělat věci, které potřebují a mají rádi. To, jak pracujeme, nakupujeme, učíme se, stýkáme se s rodiči a staráme se o své zdraví, se v mnohém změnilo – kolektivně, pro všechny z nás –  a firmy musejí hledat nové způsoby interakce s lidmi a nabízet nové zákaznické zkušenosti.
  2. Inovace typu „udělej si sám“. Inovace stále častěji přinášejí sami lidé nucení vypořádávat se s výzvami nových situací. Od pracovníka užívajícího  na home officu žehlící prkno jako „standing desk“ až po rodiče, kteří se museli změnit v učitele a najít si k tomu vlastní přístupy i nástroje. Technologie hraje novou roli – jako prostředek podporující vynalézavost lidí. Jednotlivci od politiků až po osobní trenéry hledají nové využití pro počítačové hry nebo platformy, jako například Tik Tok, k tomu, aby k lidem dostali klíčová sdělení. Každý chce lepší řešení, ale éra, ve které se od firem očekávalo vytvoření hotového řešení, přechází do nové doby, kde firmy vytvářejí i podmínky pro vlastní inovace zákazníků.
  3. Týmové spolupráce nastavené individuálně. Ti, kteří pracují na dálku, de facto proměnili vlastní byty v kanceláře. To má obrovský vliv na vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A také na mnoho dalších souvisejících věcí – například kdo má poslední slovo v tom, jak se lidé oblékají na pracovní videohovory probíhající z domova nebo čí zodpovědnost je chránit právo domácích pracovníků na soukromí. I přes vizi zlepšení situace pomocí plošného očkování dojde k trvalému posunu ve vztahu mezi lidmi a jejich prací a mezi zaměstnavateli a jejich týmy. Budoucnost nebude univerzální – na nějaký čas se dá očekávat ve světě práce mnoho různých prototypů a modelů.
  4. Interakce nově a inspirovaně. Lidé tráví řádově mnohem více času spojením se světem prostřednictvím všemožných obrazovek. V důsledku toho pociťují určitou „stejnost“ a šablonovitost digitálních zážitků. Firmy musí proto přehodnotit jejich podobu, obsah, své cílové skupiny i propojení mezi nimi, aby do zážitků z obrazovky vnesly novost, vzrušení a radost.
  5. Tekutá infrastruktura. Protože se změnil způsob, jakým lidé nakupují a využívají služby (jako byl např. pocit okamžitého uspokojení při nákupu v kamenném obchodě), firmy se musí zaměřit na takzvané „body potěšení“ a nově promyslet celý dodavatelský řetězec související s požadavky zákazníků. To vyžaduje posílení agility a odolnosti v rámci celé firmy, aby bylo možné rychle se přizpůsobit změnám. Očekávejte, že přijdou další změny, často motivované udržitelností.
  6. Empatie jako výzva. Lidé se hlouběji zajímají o to, co jednotlivé značky znamenají a jak vyjadřují své hodnoty. Pandemie odhalila mnoho pokřivených systémů po celém světě – od přístupu ke zdravotní péči po rovnoprávnost. Výsledkem je, že firmy musí pečlivě pracovat na příběhu své značky, prioritizovat a vybírat témata pro něj nejdůležitější a budovat zákaznické zážitky kolem těchto témat.
  7. Ztracené a nalezené rituály. Zrušení či narušení rituálů – od oslav narození až po rozloučení se zemřelými a vše mezi tím – mělo významný dopad na duševní vyrovnanost mnoha lidí. Tento trend ukazuje na příležitost, jak mohou firmy pomáhat lidem hledat nový smysl prostřednictvím nových rituálů, které přinášejí radost a uklidnění. Výchozím bodem je nejprve si uvědomit, co pro nás ztracený rituál znamenal. A na základě těchto poznatků najít rituál nový, který prázdné místo vyplní. 

Markéta Ciňková, foto: archív Aspen.PR

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář